[Geoinquiets Barcelona] Nº592: primavera, mesures, nit, completesa

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Geoinquiets Barcelona] Nº592: primavera, mesures, nit, completesa

Raf Roset

Ivan-vspyshka-21


L'arribada de la primavera a California, després de moltes pluges, es veu des de l'espai via @realivansanchez

Els meridians i la mesura de la Terra i uns quants home il·lustres via @realivansanchez
http://naukas.com/2017/04/18/meridiano-cero-medallones-arago-paris-barcelona/

Black Marble, el món de nit, comparat de costat en les edicions 2012 i 2016 via @realivansanchez
http://www.digital-geography.com/nasas-black-marble-2016-or-syrian-dark-years/

Dades incompletes per fer un mapa 3D d'edificis segons eficiència energètica via @realivansanchez
https://medium.com/@northernjamie/epcs-in-3d-help-needed-3902ad54a3e2

Raf


_______________________________________________
Barcelona mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona