[Geoinquiets Barcelona] Mapes anamorfosi

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Geoinquiets Barcelona] Mapes anamorfosi

Ruiz Almar, Ernest

Bon dia,

 

Per complementar la informació de l’Alexandre sobre els mapes d’anamorfosi o cartogrames com diuen els americans.

 

El mapes d’anamorfosi són les representacions cartogràfiques on, podriem dir, que els mapes deixen de ser mapes. Això és degut a que en el procés de distorsió de les àrees que es fa, perden la principal característica del tots els mapes que és la isomorfosi, és a dir que mantenen les formes d’allò que representen. El mapa d’anamorfosi per tant s’assembla més a un gràfic que a un mapa (per això cartograma). De fet tots els mapes en la seva essència no deixen de ser gràfics isomorfs del territori. Coses de la cartografia....

 

El mapes d’anamorfosi sempre han estat difícils de fer amb ordinador. La literatura és abundant. Jo diria que els que presenta l’Àlex estan basats en la feina de Gastner i Newman, dos físics de la Universitat de Michigan que a la revista PNAS van presentar al 2004 un article explicant com proposaven fer mapes d’aquest tipus amb ordinador. El podeu llegir a:

 

http://www.pnas.org/content/101/20/7499.full.pdf

 

Hi ha un programet per fer-los amb ArcGIS que es diu cartogram93.exe i que es pot trobar a:

 

http://arcscripts.esri.com/details.asp?dbid=15638

 

He provat diverses vegades a fer mapes d’aquest tipus i la qüestió és que són dificils de llegir per algú que no entengui una mica de que va la cosa. O sigui, que és alló de que si un mapa no s’enten al primer cop d’ull, no és bo. S’han de fer amb carinyo i amb compte. Passo un fet fa temps a corre-cuita...com sempre fem els experiments.

 

Ernest Ruiz

 

 

 

 

 

 



La informació inclosa en aquest correu electrònic és CONFIDENCIAL, i és per a ús exclusiu del destinatari. Si vostè llegeix aquest missatge i no n'és el destinatari, li informem que està totalment prohibida la divulgació, distribució o reproducció d'aquesta comunicació, i li demanem que ens ho notifiqui i ens retorni aquest missatge, i a més que l'esborri. Gràcies.

Abans d'imprimir aquest e-mail pensi en el medi ambient.

La información incluida en este correo electrónico es CONFIDENCIAL, siendo para uso exclusivo del destinatario. Si Vd. lee este mensaje y no es el destinatario, le informamos de que está totalmente prohibida la divulgación, distribución o reproducción de este comunicado y le agradeceríamos lo notificara y lo devolviera a la dirección arriba indicada, borrando el mensaje original. Gracias.

Antes de imprimir este e-mail piense en el medio ambiente.

This email and the information within are CONFIDENTIAL and it is intended exclusively for the addressee. If this message has been received in error, you are not entitled to use, disclose, distribute copy or rely on this email in any way. Please notify us immediately by email and delete it from your system.

Please consider the environment before printing this email.

cartograma_barris.pdf (154K) Download Attachment
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [Geoinquiets Barcelona] Mapes anamorfosi

Alexandre Nobajas
Hola Ernest,

Efectivament els cartogrames estan fets seguint la tècnica descrita per en Gastner i Newman, que s'ha convertit en la més habitual per a fer cartogrames amb ordinador. També tens raó en que un cartograma no és un mapa, no tenen escala, però sí representen l'espai, tot i que deformat, ja que mantenen la relació topològica de les superfícies. De fet, com insinues, un mapa és un cartograma on la variable de deformació és la superfície.

Respecte a que són difícils de llegir, si estan ben fets no ho haurien de ser, i poden ser una eina molt útil i potent, sobretot en recerca. Adjunt trobareu un exemple pràctic, on es representa la qualitat de la vivenda de Kingston, Jamaica. En el mapa pot semblar que hi ha molta gent que viu en zones on la vivenda és adequada, però si deformem el mapa en funció de la població veurem que no és així, ja que la major part de la gent viu en àrees d'infravivenda.

Perdoneu el totxo, però ja fa uns anys que faig cartogrames i en sóc un gran fan que en fa proselitisme :)



--- On Thu, 2/10/11, Ruiz Almar, Ernest <[hidden email]> wrote:

From: Ruiz Almar, Ernest <[hidden email]>
Subject: [Geoinquiets Barcelona] Mapes anamorfosi
To: "Geoinquiets Barcelona" <[hidden email]>
Date: Thursday, February 10, 2011, 12:34 PM

Bon dia,

 

Per complementar la informació de l’Alexandre sobre els mapes d’anamorfosi o cartogrames com diuen els americans.

 

El mapes d’anamorfosi són les representacions cartogràfiques on, podriem dir, que els mapes deixen de ser mapes. Això és degut a que en el procés de distorsió de les àrees que es fa, perden la principal característica del tots els mapes que és la isomorfosi, és a dir que mantenen les formes d’allò que representen. El mapa d’anamorfosi per tant s’assembla més a un gràfic que a un mapa (per això cartograma). De fet tots els mapes en la seva essència no deixen de ser gràfics isomorfs del territori. Coses de la cartografia....

 

El mapes d’anamorfosi sempre han estat difícils de fer amb ordinador. La literatura és abundant. Jo diria que els que presenta l’Àlex estan basats en la feina de Gastner i Newman, dos físics de la Universitat de Michigan que a la revista PNAS van presentar al 2004 un article explicant com proposaven fer mapes d’aquest tipus amb ordinador. El podeu llegir a:

 

http://www.pnas.org/content/101/20/7499.full.pdf

 

Hi ha un programet per fer-los amb ArcGIS que es diu cartogram93.exe i que es pot trobar a:

 

http://arcscripts.esri.com/details.asp?dbid=15638

 

He provat diverses vegades a fer mapes d’aquest tipus i la qüestió és que són dificils de llegir per algú que no entengui una mica de que va la cosa. O sigui, que és alló de que si un mapa no s’enten al primer cop d’ull, no és bo. S’han de fer amb carinyo i amb compte. Passo un fet fa temps a corre-cuita...com sempre fem els experiments.

 

Ernest Ruiz

 

 

 

 

 

 



La informació inclosa en aquest correu electrònic és CONFIDENCIAL, i és per a ús exclusiu del destinatari. Si vostè llegeix aquest missatge i no n'és el destinatari, li informem que està totalment prohibida la divulgació, distribució o reproducció d'aquesta comunicació, i li demanem que ens ho notifiqui i ens retorni aquest missatge, i a més que l'esborri. Gràcies.

Abans d'imprimir aquest e-mail pensi en el medi ambient.

La información incluida en este correo electrónico es CONFIDENCIAL, siendo para uso exclusivo del destinatario. Si Vd. lee este mensaje y no es el destinatario, le informamos de que está totalmente prohibida la divulgación, distribución o reproducción de este comunicado y le agradeceríamos lo notificara y lo devolviera a la dirección arriba indicada, borrando el mensaje original. Gracias.

Antes de imprimir este e-mail piense en el medio ambiente.

This email and the information within are CONFIDENTIAL and it is intended exclusively for the addressee. If this message has been received in error, you are not entitled to use, disclose, distribute copy or rely on this email in any way. Please notify us immediately by email and delete it from your system.

Please consider the environment before printing this email.

-----Inline Attachment Follows-----

_______________________________________________
Barcelona mailing list
Barcelona@...
http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona


Housing Index.pps (406K) Download Attachment