[Geoinquiets Barcelona] Mapa terratrèmols Catalunya

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Geoinquiets Barcelona] Mapa terratrèmols Catalunya

Alexandre Nobajas
Bones,

Aquest passat cap de setmana vaig tenir una estona lliure i vaig fer una mash-up amb google maps i les dades de l'Institut Geològic de Catalunya. A diferència d'altres mash-ups que havia fet abans, en aquest cas les dades (i el mapa) s'actualitzen automàticament cada cop que l'IGC detecta un nou terratrèmol.

Per defecte mostra els darrers 10 terratrèmols detectats, però he introduit a la BD els vora 4000 que té disponibles l'IGC a la web. I com és habitual en els mash-ups que faig es poden filtrar els resultats en funció d'una sèrie de paràmetres.

Espero que us agradi! I si trobeu res que no funcioni si us plau informeu-m'en!

http://www.gisngeo.com/gmaps/terratremols/terratremols.php

Àlex