[Geoinquiets Barcelona] Mapa continu de carreteres

classic Classic list List threaded Threaded
4 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Geoinquiets Barcelona] Mapa continu de carreteres

Ruiz Almar, Ernest

Mapa de carreteres Gencat

 http://mct.gencat.cat/

Ernest

La informaci? inclosa en aquest correu electr?nic ?s CONFIDENCIAL, i ?s per a ?s exclusiu del destinatari. Si vost? llegeix aquest missatge i no n'?s el destinatari, li informem que est? totalment prohibida la divulgaci?, distribuci? o reproducci? d'aquesta comunicaci?, i li demanem que ens ho notifiqui i ens retorni aquest missatge, i a m?s que l'esborri. Gr?cies.

Abans d'imprimir aquest e-mail pensi en el medi ambient.

La informaci?n incluida en este correo electr?nico es CONFIDENCIAL, siendo para uso exclusivo del destinatario. Si Vd. lee este mensaje y no es el destinatario, le informamos de que est? totalmente prohibida la divulgaci?n, distribuci?n o reproducci?n de este comunicado y le agradecer?amos lo notificara y lo devolviera a la direcci?n arriba indicada, borrando el mensaje original. Gracias.

Antes de imprimir este e-mail piense en el medio ambiente.

This email and the information within are CONFIDENTIAL and it is intended exclusively for the addressee. If this message has been received in error, you are not entitled to use, disclose, distribute copy or rely on this email in any way. Please notify us immediately by email and delete it from your system.

Please consider the environment before printing this email.

Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [Geoinquiets Barcelona] Mapa continu de carreteres

Alexandre Nobajas
El transit d'Andorra també el controla la Generalitat?

Molt xula l'aplicació.

Àlex

--- On Tue, 2/22/11, Ruiz Almar, Ernest <[hidden email]> wrote:

From: Ruiz Almar, Ernest <[hidden email]>
Subject: [Geoinquiets Barcelona] Mapa continu de carreteres
To: "[hidden email]" <[hidden email]>
Date: Tuesday, February 22, 2011, 8:59 PM


Mapa de carreteres Gencat

http://mct.gencat.cat/

Ernest

La informaci? inclosa en aquest correu electr?nic ?s CONFIDENCIAL, i ?s per a ?s exclusiu del destinatari. Si vost? llegeix aquest missatge i no n'?s el destinatari, li informem que est? totalment prohibida la divulgaci?, distribuci? o reproducci? d'aquesta comunicaci?, i li demanem que ens ho notifiqui i ens retorni aquest missatge, i a m?s que l'esborri. Gr?cies.

Abans d'imprimir aquest e-mail pensi en el medi ambient.

La informaci?n incluida en este correo electr?nico es CONFIDENCIAL, siendo para uso exclusivo del destinatario. Si Vd. lee este mensaje y no es el destinatario, le informamos de que est? totalmente prohibida la divulgaci?n, distribuci?n o reproducci?n de este comunicado y le agradecer?amos lo notificara y lo devolviera a la direcci?n arriba indicada, borrando el mensaje original. Gracias.

Antes de imprimir este e-mail piense en el medio ambiente.

This email and the information within are CONFIDENTIAL and it is intended exclusively for the addressee. If this message has been received in error, you are not entitled to use, disclose, distribute copy or rely on this email in any way. Please notify us immediately by email and delete it from your system.

Please consider the environment before printing this email.
_______________________________________________
Barcelona mailing list
Barcelona@...
http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona

Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [Geoinquiets Barcelona] Mapa continu de carreteres

Oscar Fonts
In reply to this post by Ruiz Almar, Ernest
Bona feina. Es presta a un vistassu.

Curiós, no tira d'OpenLayers. És GMaps + JQuery + codi propi.
Qui ho ha fet? SITEP?
Al codi surten com a autors Angel Casquero i Rubén Brea García.


Serveixen les dades amb GeoServer:

 * WFS amb format GeoJSON (pas de GML!), llàstima que el tinguin
bastant capat i no es puguin veure les capabilities, ni estirar amb
altres formats.
 * GeoWebCache, aquesta ja no tan capada. Els KML encara dónen algun
resultat: http://mct.gencat.cat/sct-gis/gwc/demo

O sigui que per cuinar peticions WFS es podrien agafar els noms de les
capes del GWC i... bé.

Slt,

Oscar.---------- Forwarded message ----------
From: Ruiz Almar, Ernest <[hidden email]>
Subject: [Geoinquiets Barcelona] Mapa continu de carreteres


Mapa de carreteres Gencat

 http://mct.gencat.cat/

Ernest

Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [Geoinquiets Barcelona] Mapa continu de carreteres

esllolo

Hola a tothom,

Per temes de feina no he pogut venir avui.
Si us plau, passeu resum.

Salutacions a tothom,

Estela

El 23/02/2011 09:24, "Oscar Fonts" <[hidden email]> escribió:

Bona feina. Es presta a un vistassu.

Curiós, no tira d'OpenLayers. És GMaps + JQuery + codi propi.
Qui ho ha fet? SITEP?
Al codi surten com a autors Angel Casquero i Rubén Brea García.


Serveixen les dades amb GeoServer:

 * WFS amb format GeoJSON (pas de GML!), llàstima que el tinguin
bastant capat i no es puguin veure les capabilities, ni estirar amb
altres formats.
 * GeoWebCache, aquesta ja no tan capada. Els KML encara dónen algun
resultat: http://mct.gencat.cat/sct-gis/gwc/demo

O sigui que per cuinar peticions WFS es podrien agafar els noms de les
capes del GWC i... bé.

Slt,

Oscar.
---------- Forwarded message ----------
From: Ruiz Almar, Ernest <[hidden email]>
Subject: [Geoinq...

Mapa de carreteres Gencat

 http://mct.gencat.cat/

Ernest

_______________________________________________
Barcelona mailing list
[hidden email]
htt...