[Geoinquiets Barcelona] Logo geoinquiets

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Geoinquiets Barcelona] Logo geoinquiets

Elena Sauleda
Hola a tothom,

Tinc present que haig de fer el logo tal i com em vaig comprometre.
Només dir-vos que espero que a finals de mes o a principis de març ja us el passaré.

En tot cas, un parell de preguntes:
1. Els colors queden igual, no?
2. Quin lema vam decidir que hi posaríem al final? "Algú ho havia de fer..." ?

Merci

--
Elena Sauleda
[hidden email]
______________________________

http://almendrosanfelipe.blogspot.com