[Geoinquiets Barcelona] Logo Geoinquiets - votació

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Geoinquiets Barcelona] Logo Geoinquiets - votació

Oscar Fonts
Hola.

Ja podeu votar el logo. Tenim aquestes opcions: Històric, Heràldic,
Fumada I, Fumada II, i Clàssic.

Galeria:
http://www.flickr.com/photos/32122442@N05/sets/72157625798192903/

Votació:
http://www.doodle.com/34fvmgsivibypez5

Temps per votar: 1 setmana (fins divendres vinent 13:00 GMT+1).

Slt,

Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [Geoinquiets Barcelona] Logo Geoinquiets - votació

geo inquiet
EO! ...he votat el verd, però Catalunyo-cèntrica i amb el logo "Algú ho havia de fer!" en comptes de software i dades.

Marc2011/1/28 Oscar Fonts <[hidden email]>
Hola.

Ja podeu votar el logo. Tenim aquestes opcions: Històric, Heràldic,
Fumada I, Fumada II, i Clàssic.

Galeria:
http://www.flickr.com/photos/32122442@N05/sets/72157625798192903/

Votació:
http://www.doodle.com/34fvmgsivibypez5

Temps per votar: 1 setmana (fins divendres vinent 13:00 GMT+1).

Slt,
_______________________________________________
Barcelona mailing list
[hidden email]
http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona