[Geoinquiets Barcelona] Logo Geoinquiets: Veredicte

classic Classic list List threaded Threaded
4 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Geoinquiets Barcelona] Logo Geoinquiets: Veredicte

Oscar Fonts
http://doodle.com/34fvmgsivibypez5


Votacions:

Històric: 10 vots.
Heràldic: 4 vots.
Fumada I: 0 vots.
Fumada II: 1 vot.
Clàssic: 12 vots.

Per tant, ens quedem amb el clàssic.


Comentaris:

Elena: "Tal i com es va fer l'observació a la reunió...en el CLASSIC
seria millor posar el mapa de Catalunya o així, enlloc de
Nord-Amèrica.
En tot cas, si surt escollit el CLASSIC em puc animar a fer-ho amb el freehand."

"+1 al que diu Elena però cambiant freehand per inskcape :-) una
projecció guapa centrada a la península tampoc faria mal"

Laura: "Com a projeccio centrada en la península, m'ha recordat un
logo que tinc en una samarreta, de quan vam organitzar un congres
d'studiants de geografia
http://geografia.uab.es/euromed2007/webimages/caution.gif voto
clàssic, pero per altra ocasió aportaré idees ( inquiets dalt d'un
satèlit, un món dins un xip, etc..) :)"


Elena, t'animes a 'girar' la Terra uns graus perquè el mapa quedi
centrat a Barcelona/Catalunya/Espanya/Europa?
Per mi, tant és el soft que es faci servir, sempre i quan el resultat
quedi publicat en un format vectorial obert (ie SVG).

Per treballar-hi, podem recuperar la proposta original en la màxima
resolució possible?

Slt,

Oscar.

Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [Geoinquiets Barcelona] Logo Geoinquiets: Veredicte

Raf Roset
Aquest vespre transformaré el logo original en un SVG i l'adjuntaré a aquesta cadena de correus per tal que qui vulgui el pugui modificar a gust =)
Potser no estaria malament que algú amb una mica de "gust" i "gràcia" intenti trobar un esquema de colors "més convenient" (http://colorschemedesigner.com/) ?

Raf


2011/2/6 Oscar Fonts <[hidden email]>
http://doodle.com/34fvmgsivibypez5


Votacions:

Històric: 10 vots.
Heràldic: 4 vots.
Fumada I: 0 vots.
Fumada II: 1 vot.
Clàssic: 12 vots.

Per tant, ens quedem amb el clàssic.


Comentaris:

Elena: "Tal i com es va fer l'observació a la reunió...en el CLASSIC
seria millor posar el mapa de Catalunya o així, enlloc de
Nord-Amèrica.
En tot cas, si surt escollit el CLASSIC em puc animar a fer-ho amb el freehand."

"+1 al que diu Elena però cambiant freehand per inskcape :-) una
projecció guapa centrada a la península tampoc faria mal"

Laura: "Com a projeccio centrada en la península, m'ha recordat un
logo que tinc en una samarreta, de quan vam organitzar un congres
d'studiants de geografia
http://geografia.uab.es/euromed2007/webimages/caution.gif voto
clàssic, pero per altra ocasió aportaré idees ( inquiets dalt d'un
satèlit, un món dins un xip, etc..) :)"


Elena, t'animes a 'girar' la Terra uns graus perquè el mapa quedi
centrat a Barcelona/Catalunya/Espanya/Europa?
Per mi, tant és el soft que es faci servir, sempre i quan el resultat
quedi publicat en un format vectorial obert (ie SVG).

Per treballar-hi, podem recuperar la proposta original en la màxima
resolució possible?

Slt,

Oscar.
_______________________________________________
Barcelona mailing list
[hidden email]
http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona

Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [Geoinquiets Barcelona] Logo Geoinquiets: Veredicte

Raf Roset
almenys es podrà aprofitar per generar una versió acceptable

Raf

2011/2/6 Raf Roset <[hidden email]>
Aquest vespre transformaré el logo original en un SVG i l'adjuntaré a aquesta cadena de correus per tal que qui vulgui el pugui modificar a gust =)
Potser no estaria malament que algú amb una mica de "gust" i "gràcia" intenti trobar un esquema de colors "més convenient" (http://colorschemedesigner.com/) ?

Raf


2011/2/6 Oscar Fonts <[hidden email]>

http://doodle.com/34fvmgsivibypez5


Votacions:

Històric: 10 vots.
Heràldic: 4 vots.
Fumada I: 0 vots.
Fumada II: 1 vot.
Clàssic: 12 vots.

Per tant, ens quedem amb el clàssic.


Comentaris:

Elena: "Tal i com es va fer l'observació a la reunió...en el CLASSIC
seria millor posar el mapa de Catalunya o així, enlloc de
Nord-Amèrica.
En tot cas, si surt escollit el CLASSIC em puc animar a fer-ho amb el freehand."

"+1 al que diu Elena però cambiant freehand per inskcape :-) una
projecció guapa centrada a la península tampoc faria mal"

Laura: "Com a projeccio centrada en la península, m'ha recordat un
logo que tinc en una samarreta, de quan vam organitzar un congres
d'studiants de geografia
http://geografia.uab.es/euromed2007/webimages/caution.gif voto
clàssic, pero per altra ocasió aportaré idees ( inquiets dalt d'un
satèlit, un món dins un xip, etc..) :)"


Elena, t'animes a 'girar' la Terra uns graus perquè el mapa quedi
centrat a Barcelona/Catalunya/Espanya/Europa?
Per mi, tant és el soft que es faci servir, sempre i quan el resultat
quedi publicat en un format vectorial obert (ie SVG).

Per treballar-hi, podem recuperar la proposta original en la màxima
resolució possible?

Slt,

Oscar.
_______________________________________________
Barcelona mailing list
[hidden email]
http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelonageoinquietsvector.svg (136K) Download Attachment
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [Geoinquiets Barcelona] Logo Geoinquiets: Veredicte

Elena Sauleda
Hola,

Faig l'intent! Doneu-me un dies.

Salut,

El 6 de febrer de 2011 22:05, Raf Roset <[hidden email]> ha escrit:
almenys es podrà aprofitar per generar una versió acceptable

Raf

2011/2/6 Raf Roset <[hidden email]>

Aquest vespre transformaré el logo original en un SVG i l'adjuntaré a aquesta cadena de correus per tal que qui vulgui el pugui modificar a gust =)
Potser no estaria malament que algú amb una mica de "gust" i "gràcia" intenti trobar un esquema de colors "més convenient" (http://colorschemedesigner.com/) ?

Raf


2011/2/6 Oscar Fonts <[hidden email]>

http://doodle.com/34fvmgsivibypez5


Votacions:

Històric: 10 vots.
Heràldic: 4 vots.
Fumada I: 0 vots.
Fumada II: 1 vot.
Clàssic: 12 vots.

Per tant, ens quedem amb el clàssic.


Comentaris:

Elena: "Tal i com es va fer l'observació a la reunió...en el CLASSIC
seria millor posar el mapa de Catalunya o així, enlloc de
Nord-Amèrica.
En tot cas, si surt escollit el CLASSIC em puc animar a fer-ho amb el freehand."

"+1 al que diu Elena però cambiant freehand per inskcape :-) una
projecció guapa centrada a la península tampoc faria mal"

Laura: "Com a projeccio centrada en la península, m'ha recordat un
logo que tinc en una samarreta, de quan vam organitzar un congres
d'studiants de geografia
http://geografia.uab.es/euromed2007/webimages/caution.gif voto
clàssic, pero per altra ocasió aportaré idees ( inquiets dalt d'un
satèlit, un món dins un xip, etc..) :)"


Elena, t'animes a 'girar' la Terra uns graus perquè el mapa quedi
centrat a Barcelona/Catalunya/Espanya/Europa?
Per mi, tant és el soft que es faci servir, sempre i quan el resultat
quedi publicat en un format vectorial obert (ie SVG).

Per treballar-hi, podem recuperar la proposta original en la màxima
resolució possible?

Slt,

Oscar.
_______________________________________________
Barcelona mailing list
[hidden email]
http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona_______________________________________________
Barcelona mailing list
[hidden email]
http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona
--
Elena Sauleda
[hidden email]
______________________________

http://almendrosanfelipe.blogspot.com