[Geoinquiets Barcelona] Innovation in Public Services: Smart Cities - the case of OPEN DATA

classic Classic list List threaded Threaded
5 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Geoinquiets Barcelona] Innovation in Public Services: Smart Cities - the case of OPEN DATA

Juan Carlos Sierra R
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [Geoinquiets Barcelona] Innovation in Public Services: Smart Cities - the case of OPEN DATA

Raf Roset
Llàstima: jo el dia 11 tinc dues reunions i no podré anar-hi, però no estaria de més que algún Geoinquiet hi fes acte de presència i fins i tot es donés a conèixer.....  =)

Raf

2011/2/4 Juan Carlos Sierra R <[hidden email]>
Interesante jornada.

http://juanchosierrar.blogspot.com/2011/02/jornada-innovacion-en-los-servicios.html

saludos

--

Analista GIS
e-Mail:
[hidden email]
Web: www.gispoint.es
Móvil: 680.47.80.60


_______________________________________________
Barcelona mailing list
[hidden email]
http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona


Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [Geoinquiets Barcelona] Innovation in Public Services: Smart Cities - the case of OPEN DATA

Juan Carlos Sierra R

La inscripcion es gratuita, lastima raf que no puedas venir aver si otro geoinquiet se apunta.

Saludos

El 04/02/2011 11:59, "Raf Roset" <[hidden email]> escribió:
> Llàstima: jo el dia 11 tinc dues reunions i no podré anar-hi, però no
> estaria de més que algún Geoinquiet hi fes acte de presència i fins i tot es
> donés a conèixer..... =)
>
> Raf
>
> 2011/2/4 Juan Carlos Sierra R <[hidden email]>
>
>> Interesante jornada.
>>
>>
>> http://juanchosierrar.blogspot.com/2011/02/jornada-innovacion-en-los-servicios.html
>> <http://juanchosierrar.blogspot.com/2011/02/jornada-innovacion-en-los-servicios.html>
>> saludos
>>
>> --
>>
>> Juan Carlos Sierra
>> Analista GIS
>> e-Mail: [hidden email]
>> Web: www.gispoint.es
>> Móvil: 680.47.80.60
>>
>>
>> _______________________________________________
>> Barcelona mailing list
>> [hidden email]
>> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona
>>
>>

Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [Geoinquiets Barcelona] Innovation in Public Services: Smart Cities - the case of OPEN DATA

Alexandre Nobajas
Bones, jo ja hi estic inscrit, si algú més s'hi anima ens veiem allà.

--- On Fri, 2/4/11, Juan Carlos Sierra R <[hidden email]> wrote:

From: Juan Carlos Sierra R <[hidden email]>
Subject: Re: [Geoinquiets Barcelona] Innovation in Public Services: Smart Cities - the case of OPEN DATA
To: "Geoinquiets Barcelona" <[hidden email]>
Date: Friday, February 4, 2011, 12:09 PM

La inscripcion es gratuita, lastima raf que no puedas venir aver si otro geoinquiet se apunta.

Saludos

El 04/02/2011 11:59, "Raf Roset" <rafroset@...> escribió:
> Llàstima: jo el dia 11 tinc dues reunions i no podré anar-hi, però no
> estaria de més que algún Geoinquiet hi fes acte de presència i fins i tot es
> donés a conèixer..... =)
>
> Raf
>
> 2011/2/4 Juan Carlos Sierra R <juanchosierrar@...>
>
>> Interesante jornada.
>>
>>
>> http://juanchosierrar.blogspot.com/2011/02/jornada-innovacion-en-los-servicios.html
>> <http://juanchosierrar.blogspot.com/2011/02/jornada-innovacion-en-los-servicios.html>
>> saludos
>>
>> --
>>
>> Juan Carlos Sierra
>> Analista GIS
>> e-Mail: juancarlos.sierra@...
>> Web: www.gispoint.es
>> Móvil: 680.47.80.60
>>
>>
>> _______________________________________________
>> Barcelona mailing list
>> Barcelona@...
>> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona
>>
>>


-----Inline Attachment Follows-----

_______________________________________________
Barcelona mailing list
Barcelona@...
http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona

Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [Geoinquiets Barcelona] Innovation in Public Services: Smart Cities - the case of OPEN DATA

geo inquiet
Alexandre,

Si finalment ets l'únic ens faràs un breu resum? Please.

Merci per avançada.

Marc2011/2/7 Alexandre Nobajas <[hidden email]>
Bones, jo ja hi estic inscrit, si algú més s'hi anima ens veiem allà.

--- On Fri, 2/4/11, Juan Carlos Sierra R <[hidden email]> wrote:

From: Juan Carlos Sierra R <[hidden email]>
Subject: Re: [Geoinquiets Barcelona] Innovation in Public Services: Smart Cities - the case of OPEN DATA
To: "Geoinquiets Barcelona" <[hidden email]>
Date: Friday, February 4, 2011, 12:09 PM


La inscripcion es gratuita, lastima raf que no puedas venir aver si otro geoinquiet se apunta.

Saludos

El 04/02/2011 11:59, "Raf Roset" <rafroset@...> escribió:
> Llàstima: jo el dia 11 tinc dues reunions i no podré anar-hi, però no
> estaria de més que algún Geoinquiet hi fes acte de presència i fins i tot es
> donés a conèixer..... =)
>
> Raf
>
> 2011/2/4 Juan Carlos Sierra R <juanchosierrar@...>
>
>> Interesante jornada.
>>
>>
>> http://juanchosierrar.blogspot.com/2011/02/jornada-innovacion-en-los-servicios.html
>> <http://juanchosierrar.blogspot.com/2011/02/jornada-innovacion-en-los-servicios.html>
>> saludos
>>
>> --
>>
>> Juan Carlos Sierra
>> Analista GIS
>> e-Mail: juancarlos.sierra@...
>> Web: www.gispoint.es
>> Móvil: 680.47.80.60
>>
>>
>> _______________________________________________
>> Barcelona mailing list
>> Barcelona@...
>> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona
>>
>>


-----Inline Attachment Follows-----


_______________________________________________
Barcelona mailing list
Barcelona@...
http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona


_______________________________________________
Barcelona mailing list
[hidden email]
http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona