[Geoinquiets Barcelona] Geocodificació inversa de farmàcies

classic Classic list List threaded Threaded
8 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Geoinquiets Barcelona] Geocodificació inversa de farmàcies

Jaume Figueras i Jové
Hola,

a OSM-Cat hi ha companys treballant per posar totes les farmàcies de
catalunya al mapa, necessitem un geocoder invers. Algú té contacte
directe amb el Edward Freyfogle per si ens dona/deixa una api key sense
límits?

Gràcies!
--
        Jaume Figueras i Jové
o o o  Responsable de projectes SIG
o o o  inLab FIB
o o o
U P C  Universitat Politècnica de Catalunya - Barcelona Tech

        E-mail : [hidden email]
        Web    : http://inlab.fib.upc.edu/
        Telf   : +34937398621 (intern UPC: 98621)
        Mòbil  : +34650756456 (intern UPC: 44785)
        Fax    : +34937398628 (intern UPC: 98628)

        Adreça : inLab FIB
                 Edifici B5-S102
                 C/ Jordi Girona, 31
                 08025 BARCELONA

Ubuntu User #14347 - Linux User #504317


_______________________________________________
Barcelona mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona

smime.p7s (6K) Download Attachment
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [Geoinquiets Barcelona] Geocodificació inversa de farmàcies

Ed Freyfogle
Hi Jaume,

great idea. I just set your OpenCage API key to be unlimited.

happy gecoding, any problems please just email [hidden email]

Ed

Am Sa., 14. März 2020 um 18:28 Uhr schrieb Jaume Figueras i Jové <[hidden email]>:
Hola,

a OSM-Cat hi ha companys treballant per posar totes les farmàcies de
catalunya al mapa, necessitem un geocoder invers. Algú té contacte
directe amb el Edward Freyfogle per si ens dona/deixa una api key sense
límits?

Gràcies!
--
        Jaume Figueras i Jové
o o o  Responsable de projectes SIG
o o o  inLab FIB
o o o
U P C  Universitat Politècnica de Catalunya - Barcelona Tech

        E-mail : [hidden email]
        Web    : http://inlab.fib.upc.edu/
        Telf   : +34937398621 (intern UPC: 98621)
        Mòbil  : +34650756456 (intern UPC: 44785)
        Fax    : +34937398628 (intern UPC: 98628)

        Adreça : inLab FIB
                 Edifici B5-S102
                 C/ Jordi Girona, 31
                 08025 BARCELONA

Ubuntu User #14347 - Linux User #504317

_______________________________________________
Barcelona mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona

_______________________________________________
Barcelona mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [Geoinquiets Barcelona] Geocodificació inversa de farmàcies

Jaume Figueras i Jové
Great! Thank you Edward!!

running python script right now.

Thanks again!

On 14/3/20 18:33, Ed Freyfogle wrote:

> Hi Jaume,
>
> great idea. I just set your OpenCage API key to be unlimited.
>
> happy gecoding, any problems please just email [hidden email]
> <mailto:[hidden email]>
>
> Ed
>
> Am Sa., 14. März 2020 um 18:28 Uhr schrieb Jaume Figueras i Jové
> <[hidden email] <mailto:[hidden email]>>:
>
>     Hola,
>
>     a OSM-Cat hi ha companys treballant per posar totes les farmàcies de
>     catalunya al mapa, necessitem un geocoder invers. Algú té contacte
>     directe amb el Edward Freyfogle per si ens dona/deixa una api key sense
>     límits?
>
>     Gràcies!
>     --
>              Jaume Figueras i Jové
>     o o o  Responsable de projectes SIG
>     o o o  inLab FIB
>     o o o
>     U P C  Universitat Politècnica de Catalunya - Barcelona Tech
>
>              E-mail : [hidden email] <mailto:[hidden email]>
>              Web    : http://inlab.fib.upc.edu/
>              Telf   : +34937398621 (intern UPC: 98621)
>              Mòbil  : +34650756456 (intern UPC: 44785)
>              Fax    : +34937398628 (intern UPC: 98628)
>
>              Adreça : inLab FIB
>                       Edifici B5-S102
>                       C/ Jordi Girona, 31
>                       08025 BARCELONA
>
>     Ubuntu User #14347 - Linux User #504317
>
>     _______________________________________________
>     Barcelona mailing list
>     [hidden email] <mailto:[hidden email]>
>     https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona
>
--
        Jaume Figueras i Jové
o o o  Responsable de projectes SIG
o o o  inLab FIB
o o o
U P C  Universitat Politècnica de Catalunya - Barcelona Tech

        E-mail : [hidden email]
        Web    : http://inlab.fib.upc.edu/
        Telf   : +34937398621 (intern UPC: 98621)
        Mòbil  : +34650756456 (intern UPC: 44785)
        Fax    : +34937398628 (intern UPC: 98628)

        Adreça : inLab FIB
                 Edifici B5-S102
                 C/ Jordi Girona, 31
                 08025 BARCELONA

Ubuntu User #14347 - Linux User #504317


_______________________________________________
Barcelona mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona

smime.p7s (6K) Download Attachment
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [Geoinquiets Barcelona] Geocodificació inversa de farmàcies

Majó Crespo, Núria
Bon dia!

Per si no ho coneixeu al web de dades obertes de la Generalitat hi ha les farmàcies ja georefernciades. Formen part de la Base de dades d'equipaments:
https://analisi.transparenciacatalunya.cat/Urbanisme-infraestructures/Equipaments-de-Catalunya/8gmd-gz7i 

I per a obtenir només les farmàcies podeu fer un filtre per la categoria.
https://analisi.transparenciacatalunya.cat/resource/8gmd-gz7i.csv?categoria=Salut|Farmàcies||
(Amb aquest enllaç es descarreguen en CSV les farmàcies)
Aprofito per comentar-vos que hi ha molts altres continguts que us poden interessar com ara els centres sanitaris.
 
I si us plau si trobeu algun error o cosa a millorar, feu-nos-ho saber.
Gràcies,
_________________________________________________________________________

Núria Majó i Crespo    
Àrea de solucions transversals
Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació
(Des de casa!)

-----Missatge original-----
De: Barcelona <[hidden email]> En nom de Jaume Figueras i Jové
Enviat: dissabte, 14 de març de 2020 18:45
Per a: Ed Freyfogle <[hidden email]>; Geoinquiets Barcelona <[hidden email]>; Support OpenCage <[hidden email]>
Tema: Re: [Geoinquiets Barcelona] Geocodificació inversa de farmàcies

Great! Thank you Edward!!

running python script right now.

Thanks again!

On 14/3/20 18:33, Ed Freyfogle wrote:

> Hi Jaume,
>
> great idea. I just set your OpenCage API key to be unlimited.
>
> happy gecoding, any problems please just email
> [hidden email] <mailto:[hidden email]>
>
> Ed
>
> Am Sa., 14. März 2020 um 18:28 Uhr schrieb Jaume Figueras i Jové
> <[hidden email] <mailto:[hidden email]>>:
>
>     Hola,
>
>     a OSM-Cat hi ha companys treballant per posar totes les farmàcies de
>     catalunya al mapa, necessitem un geocoder invers. Algú té contacte
>     directe amb el Edward Freyfogle per si ens dona/deixa una api key sense
>     límits?
>
>     Gràcies!
>     --
>              Jaume Figueras i Jové
>     o o o  Responsable de projectes SIG
>     o o o  inLab FIB
>     o o o
>     U P C  Universitat Politècnica de Catalunya - Barcelona Tech
>
>              E-mail : [hidden email] <mailto:[hidden email]>
>              Web    : http://inlab.fib.upc.edu/
>              Telf   : +34937398621 (intern UPC: 98621)
>              Mòbil  : +34650756456 (intern UPC: 44785)
>              Fax    : +34937398628 (intern UPC: 98628)
>
>              Adreça : inLab FIB
>                       Edifici B5-S102
>                       C/ Jordi Girona, 31
>                       08025 BARCELONA
>
>     Ubuntu User #14347 - Linux User #504317
>
>     _______________________________________________
>     Barcelona mailing list
>     [hidden email] <mailto:[hidden email]>
>     https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona
>

--
        Jaume Figueras i Jové
o o o  Responsable de projectes SIG
o o o  inLab FIB
o o o
U P C  Universitat Politècnica de Catalunya - Barcelona Tech

        E-mail : [hidden email]
        Web    : http://inlab.fib.upc.edu/
        Telf   : +34937398621 (intern UPC: 98621)
        Mòbil  : +34650756456 (intern UPC: 44785)
        Fax    : +34937398628 (intern UPC: 98628)

        Adreça : inLab FIB
                 Edifici B5-S102
                 C/ Jordi Girona, 31
                 08025 BARCELONA

Ubuntu User #14347 - Linux User #504317

_______________________________________________
Barcelona mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [Geoinquiets Barcelona] Geocodificació inversa de farmàcies

Majó Crespo, Núria

Un detall que m'he oblidat:

Per a obtenir tots els registres de cop cal afegir un paràmetre de limit, sino per defecte s'en baixen nomes 1000.
https://analisi.transparenciacatalunya.cat/resource/8gmd-gz7i.csv?categoria=Salut|Farmàcies||&$limit=4000


__________________________________________________________________________

Núria Majó i Crespo    
Àrea de solucions transversals
Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació


-----Missatge original-----
De: Majó Crespo, Núria
Enviat: dilluns, 16 de març de 2020 9:15
Per a: Geoinquiets Barcelona <[hidden email]>
Tema: RE: [Geoinquiets Barcelona] Geocodificació inversa de farmàcies

Bon dia!

Per si no ho coneixeu al web de dades obertes de la Generalitat hi ha les farmàcies ja georefernciades. Formen part de la Base de dades d'equipaments:
https://analisi.transparenciacatalunya.cat/Urbanisme-infraestructures/Equipaments-de-Catalunya/8gmd-gz7i 

I per a obtenir només les farmàcies podeu fer un filtre per la categoria.
https://analisi.transparenciacatalunya.cat/resource/8gmd-gz7i.csv?categoria=Salut|Farmàcies||
(Amb aquest enllaç es descarreguen en CSV les farmàcies) Aprofito per comentar-vos que hi ha molts altres continguts que us poden interessar com ara els centres sanitaris.
 
I si us plau si trobeu algun error o cosa a millorar, feu-nos-ho saber.
Gràcies,
_________________________________________________________________________

Núria Majó i Crespo
Àrea de solucions transversals
Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (Des de casa!)

-----Missatge original-----
De: Barcelona <[hidden email]> En nom de Jaume Figueras i Jové
Enviat: dissabte, 14 de març de 2020 18:45 Per a: Ed Freyfogle <[hidden email]>; Geoinquiets Barcelona <[hidden email]>; Support OpenCage <[hidden email]>
Tema: Re: [Geoinquiets Barcelona] Geocodificació inversa de farmàcies

Great! Thank you Edward!!

running python script right now.

Thanks again!

On 14/3/20 18:33, Ed Freyfogle wrote:

> Hi Jaume,
>
> great idea. I just set your OpenCage API key to be unlimited.
>
> happy gecoding, any problems please just email
> [hidden email] <mailto:[hidden email]>
>
> Ed
>
> Am Sa., 14. März 2020 um 18:28 Uhr schrieb Jaume Figueras i Jové
> <[hidden email] <mailto:[hidden email]>>:
>
>     Hola,
>
>     a OSM-Cat hi ha companys treballant per posar totes les farmàcies de
>     catalunya al mapa, necessitem un geocoder invers. Algú té contacte
>     directe amb el Edward Freyfogle per si ens dona/deixa una api key sense
>     límits?
>
>     Gràcies!
>     --
>              Jaume Figueras i Jové
>     o o o  Responsable de projectes SIG
>     o o o  inLab FIB
>     o o o
>     U P C  Universitat Politècnica de Catalunya - Barcelona Tech
>
>              E-mail : [hidden email] <mailto:[hidden email]>
>              Web    : http://inlab.fib.upc.edu/
>              Telf   : +34937398621 (intern UPC: 98621)
>              Mòbil  : +34650756456 (intern UPC: 44785)
>              Fax    : +34937398628 (intern UPC: 98628)
>
>              Adreça : inLab FIB
>                       Edifici B5-S102
>                       C/ Jordi Girona, 31
>                       08025 BARCELONA
>
>     Ubuntu User #14347 - Linux User #504317
>
>     _______________________________________________
>     Barcelona mailing list
>     [hidden email] <mailto:[hidden email]>
>     https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona
>

--
        Jaume Figueras i Jové
o o o  Responsable de projectes SIG
o o o  inLab FIB
o o o
U P C  Universitat Politècnica de Catalunya - Barcelona Tech

        E-mail : [hidden email]
        Web    : http://inlab.fib.upc.edu/
        Telf   : +34937398621 (intern UPC: 98621)
        Mòbil  : +34650756456 (intern UPC: 44785)
        Fax    : +34937398628 (intern UPC: 98628)

        Adreça : inLab FIB
                 Edifici B5-S102
                 C/ Jordi Girona, 31
                 08025 BARCELONA

Ubuntu User #14347 - Linux User #504317

_______________________________________________
Barcelona mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [Geoinquiets Barcelona] Geocodificació inversa de farmàcies

bolosig
Hola Núria,

Gracias por la información. Desde el grupo de licencias de OSM (Licensing Working Group ) nos están poniendo algún problema debido a la licencia de datos de Gencat que si bien tenemos esta carta https://wiki.openstreetmap.org/wiki/File:Carta_OpenStreetMap.pdf parece que el permiso para usar los datos en OSM no es todo lo explicito que se quiere.

Posiblemente volvamos a enviar una nueva carta de solicitud que sea del agrado del LWG, ¿Cual sería la mejor opción? ¿Te la podemos enviar ó a quien nos recomiendas enviarla?

Muchas gracias

El lun., 16 mar. 2020 a las 9:28, Majó Crespo, Núria (<[hidden email]>) escribió:

Un detall que m'he oblidat:

Per a obtenir tots els registres de cop cal afegir un paràmetre de limit, sino per defecte s'en baixen nomes 1000.
https://analisi.transparenciacatalunya.cat/resource/8gmd-gz7i.csv?categoria=Salut|Farmàcies||&$limit=4000


__________________________________________________________________________

Núria Majó i Crespo    
Àrea de solucions transversals
Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació


-----Missatge original-----
De: Majó Crespo, Núria
Enviat: dilluns, 16 de març de 2020 9:15
Per a: Geoinquiets Barcelona <[hidden email]>
Tema: RE: [Geoinquiets Barcelona] Geocodificació inversa de farmàcies

Bon dia!

Per si no ho coneixeu al web de dades obertes de la Generalitat hi ha les farmàcies ja georefernciades. Formen part de la Base de dades d'equipaments:
https://analisi.transparenciacatalunya.cat/Urbanisme-infraestructures/Equipaments-de-Catalunya/8gmd-gz7i

I per a obtenir només les farmàcies podeu fer un filtre per la categoria.
https://analisi.transparenciacatalunya.cat/resource/8gmd-gz7i.csv?categoria=Salut|Farmàcies||
(Amb aquest enllaç es descarreguen en CSV les farmàcies) Aprofito per comentar-vos que hi ha molts altres continguts que us poden interessar com ara els centres sanitaris.

I si us plau si trobeu algun error o cosa a millorar, feu-nos-ho saber.
Gràcies,
_________________________________________________________________________

Núria Majó i Crespo
Àrea de solucions transversals
Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (Des de casa!)

-----Missatge original-----
De: Barcelona <[hidden email]> En nom de Jaume Figueras i Jové
Enviat: dissabte, 14 de març de 2020 18:45 Per a: Ed Freyfogle <[hidden email]>; Geoinquiets Barcelona <[hidden email]>; Support OpenCage <[hidden email]>
Tema: Re: [Geoinquiets Barcelona] Geocodificació inversa de farmàcies

Great! Thank you Edward!!

running python script right now.

Thanks again!

On 14/3/20 18:33, Ed Freyfogle wrote:
> Hi Jaume,
>
> great idea. I just set your OpenCage API key to be unlimited.
>
> happy gecoding, any problems please just email
> [hidden email] <mailto:[hidden email]>
>
> Ed
>
> Am Sa., 14. März 2020 um 18:28 Uhr schrieb Jaume Figueras i Jové
> <[hidden email] <mailto:[hidden email]>>:
>
>     Hola,
>
>     a OSM-Cat hi ha companys treballant per posar totes les farmàcies de
>     catalunya al mapa, necessitem un geocoder invers. Algú té contacte
>     directe amb el Edward Freyfogle per si ens dona/deixa una api key sense
>     límits?
>
>     Gràcies!
>     --
>              Jaume Figueras i Jové
>     o o o  Responsable de projectes SIG
>     o o o  inLab FIB
>     o o o
>     U P C  Universitat Politècnica de Catalunya - Barcelona Tech
>
>              E-mail : [hidden email] <mailto:[hidden email]>
>              Web    : http://inlab.fib.upc.edu/
>              Telf   : +34937398621 (intern UPC: 98621)
>              Mòbil  : +34650756456 (intern UPC: 44785)
>              Fax    : +34937398628 (intern UPC: 98628)
>
>              Adreça : inLab FIB
>                       Edifici B5-S102
>                       C/ Jordi Girona, 31
>                       08025 BARCELONA
>
>     Ubuntu User #14347 - Linux User #504317
>
>     _______________________________________________
>     Barcelona mailing list
>     [hidden email] <mailto:[hidden email]>
>     https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona
>

--
        Jaume Figueras i Jové
o o o  Responsable de projectes SIG
o o o  inLab FIB
o o o
U P C  Universitat Politècnica de Catalunya - Barcelona Tech

        E-mail : [hidden email]
        Web    : http://inlab.fib.upc.edu/
        Telf   : +34937398621 (intern UPC: 98621)
        Mòbil  : +34650756456 (intern UPC: 44785)
        Fax    : +34937398628 (intern UPC: 98628)

        Adreça : inLab FIB
                 Edifici B5-S102
                 C/ Jordi Girona, 31
                 08025 BARCELONA

Ubuntu User #14347 - Linux User #504317

_______________________________________________
Barcelona mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona


--

_______________________________________________
Barcelona mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [Geoinquiets Barcelona] Geocodificació inversa de farmàcies

Majó Crespo, Núria

Hola

 

Ya ha llegado.

Y se ha empezado a mover!!!

 

Tengo algunas dudas y quizás puedas aclarármelo:

-          El punto de conflicto está en la obligación de citar la fuente o hay algo más. O sea, que si se os exime explícitamente de citar la fuente sería suficiente?

-          I es en relación a un dataset en concreto (equipaments) o de manera general, porque hay licencias distintas según los datos y el criterio del propietario. O sea, que si ése conjunto cambia su licencia sería suficiente?

 

No te puedo asegurar nada, pero haré lo que esté en mi mano.

 

Un saludo,

 

cid:image001.jpg@01D0949D.00022020

__________________________________________________________________________

 

Núria Majó i Crespo    

Àrea de solucions transversals

Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació

 

De: Barcelona <[hidden email]> En nom de Wladimir Szczerban
Enviat: dimecres, 18 de març de 2020 9:02
Per a: Geoinquiets Barcelona <[hidden email]>
Tema: Re: [Geoinquiets Barcelona] Geocodificació inversa de farmàcies

 

Hola Núria,

 

Gracias por la información. Desde el grupo de licencias de OSM (Licensing Working Group ) nos están poniendo algún problema debido a la licencia de datos de Gencat que si bien tenemos esta carta https://wiki.openstreetmap.org/wiki/File:Carta_OpenStreetMap.pdf parece que el permiso para usar los datos en OSM no es todo lo explicito que se quiere.

 

Posiblemente volvamos a enviar una nueva carta de solicitud que sea del agrado del LWG, ¿Cual sería la mejor opción? ¿Te la podemos enviar ó a quien nos recomiendas enviarla?

 

Muchas gracias

 

El lun., 16 mar. 2020 a las 9:28, Majó Crespo, Núria (<[hidden email]>) escribió:


Un detall que m'he oblidat:

Per a obtenir tots els registres de cop cal afegir un paràmetre de limit, sino per defecte s'en baixen nomes 1000.
https://analisi.transparenciacatalunya.cat/resource/8gmd-gz7i.csv?categoria=Salut|Farmàcies||&$limit=4000


__________________________________________________________________________

Núria Majó i Crespo    
Àrea de solucions transversals
Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació


-----Missatge original-----
De: Majó Crespo, Núria
Enviat: dilluns, 16 de març de 2020 9:15
Per a: Geoinquiets Barcelona <[hidden email]>
Tema: RE: [Geoinquiets Barcelona] Geocodificació inversa de farmàcies

Bon dia!

Per si no ho coneixeu al web de dades obertes de la Generalitat hi ha les farmàcies ja georefernciades. Formen part de la Base de dades d'equipaments:
https://analisi.transparenciacatalunya.cat/Urbanisme-infraestructures/Equipaments-de-Catalunya/8gmd-gz7i

I per a obtenir només les farmàcies podeu fer un filtre per la categoria.
https://analisi.transparenciacatalunya.cat/resource/8gmd-gz7i.csv?categoria=Salut|Farmàcies||
(Amb aquest enllaç es descarreguen en CSV les farmàcies) Aprofito per comentar-vos que hi ha molts altres continguts que us poden interessar com ara els centres sanitaris.

I si us plau si trobeu algun error o cosa a millorar, feu-nos-ho saber.
Gràcies,
_________________________________________________________________________

Núria Majó i Crespo
Àrea de solucions transversals
Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (Des de casa!)

-----Missatge original-----
De: Barcelona <[hidden email]> En nom de Jaume Figueras i Jové
Enviat: dissabte, 14 de març de 2020 18:45 Per a: Ed Freyfogle <[hidden email]>; Geoinquiets Barcelona <[hidden email]>; Support OpenCage <[hidden email]>
Tema: Re: [Geoinquiets Barcelona] Geocodificació inversa de farmàcies

Great! Thank you Edward!!

running python script right now.

Thanks again!

On 14/3/20 18:33, Ed Freyfogle wrote:
> Hi Jaume,
>
> great idea. I just set your OpenCage API key to be unlimited.
>
> happy gecoding, any problems please just email
> [hidden email] <mailto:[hidden email]>
>
> Ed
>
> Am Sa., 14. März 2020 um 18:28 Uhr schrieb Jaume Figueras i Jové
> <[hidden email] <mailto:[hidden email]>>:
>
>     Hola,
>
>     a OSM-Cat hi ha companys treballant per posar totes les farmàcies de
>     catalunya al mapa, necessitem un geocoder invers. Algú té contacte
>     directe amb el Edward Freyfogle per si ens dona/deixa una api key sense
>     límits?
>
>     Gràcies!
>     --
>              Jaume Figueras i Jové
>     o o o  Responsable de projectes SIG
>     o o o  inLab FIB
>     o o o
>     U P C  Universitat Politècnica de Catalunya - Barcelona Tech
>
>              E-mail : [hidden email] <mailto:[hidden email]>
>              Web    : http://inlab.fib.upc.edu/
>              Telf   : +34937398621 (intern UPC: 98621)
>              Mòbil  : +34650756456 (intern UPC: 44785)
>              Fax    : +34937398628 (intern UPC: 98628)
>
>              Adreça : inLab FIB
>                       Edifici B5-S102
>                       C/ Jordi Girona, 31
>                       08025 BARCELONA
>
>     Ubuntu User #14347 - Linux User #504317
>
>     _______________________________________________
>     Barcelona mailing list
>     [hidden email] <mailto:[hidden email]>
>     https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona
>

--
        Jaume Figueras i Jové
o o o  Responsable de projectes SIG
o o o  inLab FIB
o o o
U P C  Universitat Politècnica de Catalunya - Barcelona Tech

        E-mail : [hidden email]
        Web    : http://inlab.fib.upc.edu/
        Telf   : +34937398621 (intern UPC: 98621)
        Mòbil  : +34650756456 (intern UPC: 44785)
        Fax    : +34937398628 (intern UPC: 98628)

        Adreça : inLab FIB
                 Edifici B5-S102
                 C/ Jordi Girona, 31
                 08025 BARCELONA

Ubuntu User #14347 - Linux User #504317

_______________________________________________
Barcelona mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona--

Saludos,

Bolo
www.geoinquiets.cat


_______________________________________________
Barcelona mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [Geoinquiets Barcelona] Geocodificació inversa de farmàcies

bolosig
Hola,

El problema no es el tema de la atribución por que en los datos se puede poner la fuente y se puede hacer referencia en la página de contributors. Uno de los puntos que tienen las condiciones de uso de Gencat es que " Que el contingut de la informació, incloses les metadades, no sigui alterat." y eso impide que se pueda usar en OSM.

Creo que el tema de dar una atribución general no sería posible ya que como bien dices hay diferentes licencias. Así que si se cambia la licencia a una compatible con la ODBL para este conjunto de datos en este caso ya sería suficiente.

Una pregunta veo que está este conjunto de datos https://analisi.transparenciacatalunya.cat/es/Salut/Cat-leg-de-farm-cies-de-Catalunya/f446-3fny que tiene licencia CC0 que si sería compatible. Que diferencia hay entre este conjunto de datos y el conjunto de datos de equipamientos https://analisi.transparenciacatalunya.cat/es/Urbanisme-infraestructures/Equipaments-de-Catalunya/8gmd-gz7i (aparte de que el de equipaments tiene otros datos) Porque tienen licencias diferentes ?

Otra opción es dar una respuesta utilizando esta plantilla o similiar en donde se da el permiso explicito sobre un conjunto de datos o un listado de los mismos.

Autorización para el uso e intercambio de datos

Gracias por su interés en contribuir con datos y/o cualquier otro tipo contenido (colectivamente, "Contenido") a la base de datos georreferencial del proyecto OpenStreetMap (el "Proyecto"). Este acuerdo de colaboración (el "Contrato") se celebra entre usted y La Fundación OpenStreetMap ("OSMF") y clarifica los derechos de propiedad intelectual en cualquier Contenido que usted decida enviar al Proyecto.

Nosotros, los abajo firmantes …………………………………………………………………………………………………… subvencionamos a OSMF, en las condiciones como se indica a continuación, una licencia mundial, libre de regalías, no-exclusiva, perpetua e irrevocable para realizar cualquier actividad que está restringida por derechos de autor, base de datos o cualquier derecho relacionada a los derechos, ya sea en su medio original o cualquier otro. Estos derechos incluyen explícitamente el uso comercial, y no excluyen cualquier campo de actividad. Estos derechos incluyen, sin limitación, el derecho a sublicenciar la obra a través de múltiples niveles de sublicencias y de demandar por cualquier violación de derechos de autor directamente relacionada con los derechos de OSMF bajo estos términos. En la medida permitida por las leyes locales aplicables y convenciones de derechos de autor, también renunciamos y/o acordamos no hacer valer contra OSMF o sus licenciatarios cualquier derecho moral que podamos tener en los Contenidos.

Concedemos a OSMF que sólo puede utilizar o sublicenciar nuestros contenidos como parte de una base de datos y sólo bajo los términos de una o más de las siguientes licencias: ODbL 1.0 para la base de datos y DbCL 1.0 para los contenidos individuales de la base de datos; CC-BY-SA 2.0 o cualquier otra licencia libre y abierta (por ejemplo, http://opendefinition.org/od/2.0/es/) que de vez en cuando puede ser elegida por una votación de los miembros OSMF y aprobada por al menos una mayoría de 2/3 contribuyentes activos.

Consentimos a OSMF citarnos o citar al propietario de los derechos de autor, de acuerdo con nuestros deseos o los del propietario del copyright. La cita se hará en la siguiente página web https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors

Ofrecemos a la OSMF los siguientes datos: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Dado en ………………………………, el …………………………… por duplicado.

Firma del donante


Muchas gracias por todo

 


El mié., 18 mar. 2020 a las 14:36, Majó Crespo, Núria (<[hidden email]>) escribió:

Hola

 

Ya ha llegado.

Y se ha empezado a mover!!!

 

Tengo algunas dudas y quizás puedas aclarármelo:

-          El punto de conflicto está en la obligación de citar la fuente o hay algo más. O sea, que si se os exime explícitamente de citar la fuente sería suficiente?

-          I es en relación a un dataset en concreto (equipaments) o de manera general, porque hay licencias distintas según los datos y el criterio del propietario. O sea, que si ése conjunto cambia su licencia sería suficiente?

 

No te puedo asegurar nada, pero haré lo que esté en mi mano.

 

Un saludo,

 

cid:image001.jpg@01D0949D.00022020

__________________________________________________________________________

 

Núria Majó i Crespo    

Àrea de solucions transversals

Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació

 

De: Barcelona <[hidden email]> En nom de Wladimir Szczerban
Enviat: dimecres, 18 de març de 2020 9:02
Per a: Geoinquiets Barcelona <[hidden email]>
Tema: Re: [Geoinquiets Barcelona] Geocodificació inversa de farmàcies

 

Hola Núria,

 

Gracias por la información. Desde el grupo de licencias de OSM (Licensing Working Group ) nos están poniendo algún problema debido a la licencia de datos de Gencat que si bien tenemos esta carta https://wiki.openstreetmap.org/wiki/File:Carta_OpenStreetMap.pdf parece que el permiso para usar los datos en OSM no es todo lo explicito que se quiere.

 

Posiblemente volvamos a enviar una nueva carta de solicitud que sea del agrado del LWG, ¿Cual sería la mejor opción? ¿Te la podemos enviar ó a quien nos recomiendas enviarla?

 

Muchas gracias

 

El lun., 16 mar. 2020 a las 9:28, Majó Crespo, Núria (<[hidden email]>) escribió:


Un detall que m'he oblidat:

Per a obtenir tots els registres de cop cal afegir un paràmetre de limit, sino per defecte s'en baixen nomes 1000.
https://analisi.transparenciacatalunya.cat/resource/8gmd-gz7i.csv?categoria=Salut|Farmàcies||&$limit=4000


__________________________________________________________________________

Núria Majó i Crespo    
Àrea de solucions transversals
Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació


-----Missatge original-----
De: Majó Crespo, Núria
Enviat: dilluns, 16 de març de 2020 9:15
Per a: Geoinquiets Barcelona <[hidden email]>
Tema: RE: [Geoinquiets Barcelona] Geocodificació inversa de farmàcies

Bon dia!

Per si no ho coneixeu al web de dades obertes de la Generalitat hi ha les farmàcies ja georefernciades. Formen part de la Base de dades d'equipaments:
https://analisi.transparenciacatalunya.cat/Urbanisme-infraestructures/Equipaments-de-Catalunya/8gmd-gz7i

I per a obtenir només les farmàcies podeu fer un filtre per la categoria.
https://analisi.transparenciacatalunya.cat/resource/8gmd-gz7i.csv?categoria=Salut|Farmàcies||
(Amb aquest enllaç es descarreguen en CSV les farmàcies) Aprofito per comentar-vos que hi ha molts altres continguts que us poden interessar com ara els centres sanitaris.

I si us plau si trobeu algun error o cosa a millorar, feu-nos-ho saber.
Gràcies,
_________________________________________________________________________

Núria Majó i Crespo
Àrea de solucions transversals
Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (Des de casa!)

-----Missatge original-----
De: Barcelona <[hidden email]> En nom de Jaume Figueras i Jové
Enviat: dissabte, 14 de març de 2020 18:45 Per a: Ed Freyfogle <[hidden email]>; Geoinquiets Barcelona <[hidden email]>; Support OpenCage <[hidden email]>
Tema: Re: [Geoinquiets Barcelona] Geocodificació inversa de farmàcies

Great! Thank you Edward!!

running python script right now.

Thanks again!

On 14/3/20 18:33, Ed Freyfogle wrote:
> Hi Jaume,
>
> great idea. I just set your OpenCage API key to be unlimited.
>
> happy gecoding, any problems please just email
> [hidden email] <mailto:[hidden email]>
>
> Ed
>
> Am Sa., 14. März 2020 um 18:28 Uhr schrieb Jaume Figueras i Jové
> <[hidden email] <mailto:[hidden email]>>:
>
>     Hola,
>
>     a OSM-Cat hi ha companys treballant per posar totes les farmàcies de
>     catalunya al mapa, necessitem un geocoder invers. Algú té contacte
>     directe amb el Edward Freyfogle per si ens dona/deixa una api key sense
>     límits?
>
>     Gràcies!
>     --
>              Jaume Figueras i Jové
>     o o o  Responsable de projectes SIG
>     o o o  inLab FIB
>     o o o
>     U P C  Universitat Politècnica de Catalunya - Barcelona Tech
>
>              E-mail : [hidden email] <mailto:[hidden email]>
>              Web    : http://inlab.fib.upc.edu/
>              Telf   : +34937398621 (intern UPC: 98621)
>              Mòbil  : +34650756456 (intern UPC: 44785)
>              Fax    : +34937398628 (intern UPC: 98628)
>
>              Adreça : inLab FIB
>                       Edifici B5-S102
>                       C/ Jordi Girona, 31
>                       08025 BARCELONA
>
>     Ubuntu User #14347 - Linux User #504317
>
>     _______________________________________________
>     Barcelona mailing list
>     [hidden email] <mailto:[hidden email]>
>     https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona
>

--
        Jaume Figueras i Jové
o o o  Responsable de projectes SIG
o o o  inLab FIB
o o o
U P C  Universitat Politècnica de Catalunya - Barcelona Tech

        E-mail : [hidden email]
        Web    : http://inlab.fib.upc.edu/
        Telf   : +34937398621 (intern UPC: 98621)
        Mòbil  : +34650756456 (intern UPC: 44785)
        Fax    : +34937398628 (intern UPC: 98628)

        Adreça : inLab FIB
                 Edifici B5-S102
                 C/ Jordi Girona, 31
                 08025 BARCELONA

Ubuntu User #14347 - Linux User #504317

_______________________________________________
Barcelona mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona--

Saludos,

Bolo
www.geoinquiets.cat

_______________________________________________
Barcelona mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona


--

_______________________________________________
Barcelona mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona