[Geoinquiets Barcelona] Fwd: [Talk-cat] Proxima trobada presencial

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Geoinquiets Barcelona] Fwd: [Talk-cat] Proxima trobada presencial

Oscar Fonts-3
Propera trobada usuaris OpenStreetmap a Barcelona: 16 Nov.


---------- Forwarded message ---------
Bon Dia a tothom.

Com van quedar a l'última, el pròxim 16 de Novembre ens tornem a veure al mateix lloc, els que vulgueu assistir us podeu inscriure si voleu al següent enllaç (no és obligatori) S'ha creat per intentar donar més difusió.

Tractarem Importació del cadastre a OSM i Ús de Dades Obertes.


Salut i Mapes, JQN

--
Joaquín García Martínez


_______________________________________________
Barcelona mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona