[Geoinquiets Barcelona] Fwd: [SIG] Entrevista National Broadband Map

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Geoinquiets Barcelona] Fwd: [SIG] Entrevista National Broadband Map

Anna Muñoz
Bona nit a  tothom,

pels que no esteu subscrits a la llista [SIG] us paso l'enllaç a l'entrevista que li fan a Juan Marín que ha treballat en el ''National Broadband Map" d'Estats Units, una aplicació desenvolupada 100% amb soft open source (PostgreSQL/ Postgis, Geoserver, GeoWebCache i OpenLayers) usant Cloudmade (OSM) per a la cartografia base.

Dintre del web de l'entrevista està l'enllaç a l'aplicació.

Anna.

---------- Forwarded message ----------
From: Alberto Santos Estévez <[hidden email]>
Date: 2011/3/8
Subject: [SIG] Entrevista National Broadband Map
To: [hidden email]


Buenas a todos,

esta semana en Directions Mag publicamos una entrevista con nuestro colaborador Juan Marín. Repasamos con él los detalles técnicos de una de las aplicaciones Geo de mayor éxito de los últimos tiempos, el National Broadband Map de los Estados Unidos.

Merece la pena.

Un saludo


--
Alberto Santos Estévez
+34 654 521 012 
----------------------------------------------------
Zona de Intercambio de Ficheros  de SIG
http://cvu.rediris.es/pub/bscw.cgi/0/251251
----------------------------------------------------