[Geoinquiets Barcelona] Fwd: Oferta laboral: Desenvolupament Front End

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Geoinquiets Barcelona] Fwd: Oferta laboral: Desenvolupament Front End

Assumpcio Termens

FYI

---------- Forwarded message ---------
From: Som Energia Blog <[hidden email]>
Date: dt., 18 de des. 2018 a les 16:03
Subject: Oferta laboral: Desenvolupament Front End
To: ASSUMPCIO <[hidden email]>


Subscripció a les notícies del blog.
Obrir-ho amb el navegador.

Oferta laboral: Desenvolupament Front End

[También en: Castellano]

Som Energia segueix creixent i necessitem incorporar el desenvolupament front end amb un perfil senior a l’equip d’IT.

Busquem

Busquem una persona apassionada de la informàtica, curiosa, creativa en la cerca de solucions, avesada a treballar en equip i que senti afinitat pels  valors i objectius de Som Energia.

L’equip d’IT de la cooperativa és un grup divers i ric en coneixements que busca solucions innovadores als reptes d’una organització en creixement que treballa per transformar el model energètic actual.

Busquem persones amb passió per la informàtica, que tinguin afinitat amb els valors de Som Energia i que vulguin formar part d’un equip horitzontal que treballa amb metodologies àgils i una àmplia gamma de tecnologies des de les nostres oficines de Girona.

Coneixements requerits

 • Experiència en llibreries de representació de dades com D3.js
 • Experiència en frameworks de “single page application” com Mithril
 • Experiència treballant amb APIs
 • HTML5, CSS3, JavaScript, SVG
 • Experiència en disseny de UI/UX
 • Experiència en testing, CI i CD

Experiència valorable

 • Altres llibreries de representació de dades
 • Altres frameworks de single page application
 • Google Material Design o altres llibreries de components
 • Preprocessadors CSS com Sass, Stylus o Less
 • Desplegament de fitxers amb Webpack
 • Gestió de paquets amb Node.js
 • Sistema de plantilles de Django
 • Coneixements de WordPress o altres CMS en PHP
 • Metodologies àgils

Oferim

 • Incorporació immediata a l’equip de treball de Girona.
 • Treballar en un grup d’IT autogestionat que fa servir i experimenta amb metodologies àgils: programació dirigida per tests, pair programming, iteracions curtes, integració contínua…
 • Possibilitat de formació en els aspectes valorables de l’oferta que no es compleixin, així com en altres tecnologies i metodologies que vagin apareixent.
 • Alliberament del programari generat amb llicències lliures a GitHub.
 • Flexibilitat per provar i experimentar amb tecnologies i metodologies per adaptar-nos als canvis.
 • Contracte indefinit de 40 hores setmanals amb flexibilitat horària i possibilitat de reducció de jornada fins a 30 hores setmanals passat el període de formació.
 • Retribució entre 30.000 € i 36.000 € bruts anuals segons l’experiència de la persona seleccionada i la distribució salarial de Som Energia.
 • Vivència del món cooperatiu des de la perspectiva d’una cooperativa sense ànim de lucre en creixement dedicada a la comercialització i producció d’energies renovables.
 • Formar part d’una eina efectiva per canviar el món.

Si tens interès a formar part del nostre equip, pots omplir el següent formulari i estudiarem la teva candidatura.

Em vull presentar a l’oferta >>Llegeix la notícia al blog »


Oferta laboral: direcció de finances i de riscos

[También en: Castellano]

Necessitem incorporar un/a especialista en anàlisi i gestió financera per incidir en la visió estratègica i de futur de Som Energia.

Conjuntament amb l’equip de gerència i el Consell Rector, la persona escollida aportarà expertesa en l’àmbit economicofinancer i en l’anàlisi de riscos. Contribuirà a reforçar l’assoliment dels objectius de la cooperativa, que preveu un volum de vendes de les activitats de producció i comercialització de 65 milions d’euros el 2019.

Som Energia, la cooperativa de consum i producció d’energia verda sense ànim de lucre, treballa per construir un model energètic renovable en mans de la ciutadania des de la participació i la transparència. Amb vuit anys d’existència comptem ja amb més de 53.000 socis i sòcies repartits per tot l’Estat, gestionem més de 85.000 contractes d’electricitat i tenim en funcionament 10 plantes de generació d’energia a partir de fonts renovables.

Busquem una persona dinàmica, creativa, meticulosa i compromesa amb els valors i objectius de Som Energia per integrar-se a l’equip tècnic de la cooperativa, que compta amb 70 persones.

Descripció del lloc de treball

 • Acompanyar l’equip de gerència en el reforç i consolidació dels aspectes economicofinancers de la cooperativa.
 • Dissenyar i implementar processos pressupostaris i financers interns.
 • Analitzar i controlar periòdicament els principals aspectes economicofinancers de l’organització: unitats de negoci, marges, despeses, ràtios, previsions de tresoreria, riscos, etc.
 • Gestionar i supervisar els recursos econòmics i financers per garantir les millors condicions de cost, liquiditat, rendibilitat i seguretat.
 • Participar en la cerca de finançament.
 • Analitzar i ajudar l’equip de generació a definir les inversions en nous projectes de producció necessaris per abastir la totalitat de les necessitats energètiques de la cooperativa.
 • Col·laborar en la valoració de la rendibilitat d’aquests projectes a partir de l’anàlisi d’informació financera i identificar, si és necessari, possibles alternatives d’actuació.
 • Contribuir a la definició de l’estructura societària.
 • Optimitzar els costos fiscals.

Requisits

 • Experiència transversal en entitats de dimensió i projecció de creixement similars a la de Som Energia.
 • Capacitat contrastada d’anàlisi, negociació i innovació en la gestió en contextos de creixement i canvi.
 • Habilitats per sintetitzar la informació financera de la cooperativa incorporant l’anàlisi del sector i de la conjuntura econòmica.
 • Altes dosis d’adaptabilitat, flexibilitat i creativitat.
 • Capacitat per integrar-se en un entorn de treball participat i basat en equips autogestionats.
 • Capacitat per fomentar relacions de confiança dintre l’equip tècnic, la gerència i el Consell Rector com a base de la cooperació i el treball en equip.
 • Estil de treball comunicatiu, transparent, que busca el consens inclusiu i reconeix la diversitat.

Valorables

 • Coneixements i experiències del món cooperatiu.
 • Llicenciatura econòmiques, ADE o similar.
 • Formació especialitzada dins l’àmbit economicofinancer.
 • Coneixements d’energies renovables i del mercat elèctric espanyol.
 • Coneixements en l’ús i/o desenvolupament d’eines informàtiques adequades al lloc de treball.
 • Experiència en l’ús d’eines financeres com: avals, préstecs, swaps…, així com en la gestió bancària en general.

Oferim

 • Incorporació a l’equip de treball, amb seu al Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona.
 • Flexibilitat horària i possibilitat d’escollir la jornada entre 30 i 40 hores setmanals amb voluntat d’explorar propostes alternatives.
 • Retribució segons el model de distribució salarial de la cooperativa.
 • Vivència del món cooperatiu des de la perspectiva d’una cooperativa sense ànim de lucre en creixement.
 • Pertinença a un sistema organitzatiu basat les persones, l’autogestió, el colideratge i la corresponsabilitat.
 • Formar part d’una eina activa per canviar el món.

Com presentar-se a l’oferta

Si tens interès a unir-te a l’equip de treball de Som Energia, envia’ns el teu CV i una carta de motivació a [hidden email] abans del 8 de gener de 2019. Gràcies!Llegeix la notícia al blog »


Eines per a compartir la notícia:
Share
Tweet
+1
Share
Forward
Actualitza les preferències d'idioma i periodicitat de les notícies:
Informació general de la cooperativa: 
· Visita la Web i el nou Centre d'Ajuda.

Per altres qüestions:
· Contactar amb Som Energia.
· [hidden email]

[CA] Reps aquest mail perquè ens vas comunicar que vols mantenir-te informat/da sobre Som Energia. [ES] Recibes este mail porque nos comunicaste que quieres recibir información sobre Som Energia.
Direcció de contacte:
Som Energia, SCCL
c/Pic de Peguera, 9 (1a planta)
Girona, Catalunya 17003
Spain

Add us to your address book

Donar-se de baixa en un clic aquí.
> Actualitzar la teva suscripció a les notícies
2018 Som Energia, SCCL
 
Connecta amb Som Energia a les xarxes socials: 
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Google Plus
Google Plus
YouTube
YouTube
Flickr
Flickr


--
   óıɔdɯnssɐ
  


Mailtrack Remitent notificat amb
Mailtrack 18/12/18, 16:08:01

_______________________________________________
Barcelona mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona