[Geoinquiets Barcelona] Darrers dies per a l'enviament de comunicacions #siglibre2019

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Geoinquiets Barcelona] Darrers dies per a l'enviament de comunicacions #siglibre2019

josepsitjar

Bon dia,

recordeu que el pròxim 3 de Març finalitza el període per a la recepció de propostes de comunicació per a les Jornadas de SIG Libre 2019 [1], organitzades pel SIGTE de la Universitat de Girona, del 29 al 30 de Maig.

Aprofitem també per a recordar que continua oberta la inscripció per assistir tant a les Jornadas com als tallers [2].


[1] http://www.sigte.udg.edu/jornadassiglibre/comunicaciones/

[2] http://www.sigte.udg.edu/jornadassiglibre/inscripcion/


Cordialment,

--
Josep Sitjar
Comité Organizador Local
Jornadas de SIG Libre

Sitio web: http://www.sigte.udg.edu/jornadassiglibre
Síguenos en: http://www.twitter.com/SIGLibreGirona
_______________________________________________
Barcelona mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona