[Geoinquiets Barcelona] Dades o coneixement

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Geoinquiets Barcelona] Dades o coneixement

Ruiz Almar, Ernest

Unes reflexions interessants sobre el que suposa la xarxa, que lliguen amb el que comentàvem l’altre dia sobre la cadena dades-informació-coneixement-saviesa

 

http://www.nicholasgcarr.com/

 

Els seus articles:

 

http://www.nicholasgcarr.com/articlesmt/writing.shtml

 

I el més conegut d’ells:

 

http://www.theatlantic.com/magazine/archive/2008/07/is-google-making-us-stupid/6868/

 

Ernest Ruiz

 

 

 

 

 

 

 

 La informació inclosa en aquest correu electrònic és CONFIDENCIAL, i és per a ús exclusiu del destinatari. Si vostè llegeix aquest missatge i no n'és el destinatari, li informem que està totalment prohibida la divulgació, distribució o reproducció d'aquesta comunicació, i li demanem que ens ho notifiqui i ens retorni aquest missatge, i a més que l'esborri. Gràcies.

Abans d'imprimir aquest e-mail pensi en el medi ambient.

La información incluida en este correo electrónico es CONFIDENCIAL, siendo para uso exclusivo del destinatario. Si Vd. lee este mensaje y no es el destinatario, le informamos de que está totalmente prohibida la divulgación, distribución o reproducción de este comunicado y le agradeceríamos lo notificara y lo devolviera a la dirección arriba indicada, borrando el mensaje original. Gracias.

Antes de imprimir este e-mail piense en el medio ambiente.

This email and the information within are CONFIDENTIAL and it is intended exclusively for the addressee. If this message has been received in error, you are not entitled to use, disclose, distribute copy or rely on this email in any way. Please notify us immediately by email and delete it from your system.

Please consider the environment before printing this email.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [Geoinquiets Barcelona] Dades o coneixement

Raf Roset
D'aquest home he llegit The Big Switch i és prou interessant.

Raf

2011/2/2 Ruiz Almar, Ernest <[hidden email]>

Unes reflexions interessants sobre el que suposa la xarxa, que lliguen amb el que comentàvem l’altre dia sobre la cadena dades-informació-coneixement-saviesa

 

http://www.nicholasgcarr.com/

 

Els seus articles:

 

http://www.nicholasgcarr.com/articlesmt/writing.shtml

 

I el més conegut d’ells:

 

http://www.theatlantic.com/magazine/archive/2008/07/is-google-making-us-stupid/6868/

 

Ernest Ruiz

 

 

 

 

 

 

 

 La informació inclosa en aquest correu electrònic és CONFIDENCIAL, i és per a ús exclusiu del destinatari. Si vostè llegeix aquest missatge i no n'és el destinatari, li informem que està totalment prohibida la divulgació, distribució o reproducció d'aquesta comunicació, i li demanem que ens ho notifiqui i ens retorni aquest missatge, i a més que l'esborri. Gràcies.

Abans d'imprimir aquest e-mail pensi en el medi ambient.

La información incluida en este correo electrónico es CONFIDENCIAL, siendo para uso exclusivo del destinatario. Si Vd. lee este mensaje y no es el destinatario, le informamos de que está totalmente prohibida la divulgación, distribución o reproducción de este comunicado y le agradeceríamos lo notificara y lo devolviera a la dirección arriba indicada, borrando el mensaje original. Gracias.

Antes de imprimir este e-mail piense en el medio ambiente.

This email and the information within are CONFIDENTIAL and it is intended exclusively for the addressee. If this message has been received in error, you are not entitled to use, disclose, distribute copy or rely on this email in any way. Please notify us immediately by email and delete it from your system.

Please consider the environment before printing this email.

_______________________________________________
Barcelona mailing list
[hidden email]
http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona