[Geoinquiets Barcelona] Cursos de QGIS al Cibernarium

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Geoinquiets Barcelona] Cursos de QGIS al Cibernarium

Carlos López PSIG
Bon dia,
Em plau anunciar que al Cibernarium de Barcelona Activa impartiré 3 nous cursos de QGIS bàsic.
Més informació en aquest enllaç:

El curs es farà amb el QGIS versió 3.2 "Bonn"

Malauradament no es farà cap curs avançat, tal i com s'havia previst, la coordinació de Barcelona Activa em diuen que si que es farà al primer trimestre del 2019.

Cordialment,


_______________________________________________
Barcelona mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [Geoinquiets Barcelona] Cursos de QGIS al Cibernarium

Raül
Gràcies Carlos!

Al web diu QGIS Desktop 2.18 Las Palmas!

Raül


On Fri, 21 Sep 2018 at 08:53, Carlos López PSIG <[hidden email]> wrote:
Bon dia,
Em plau anunciar que al Cibernarium de Barcelona Activa impartiré 3 nous cursos de QGIS bàsic.
Més informació en aquest enllaç:

El curs es farà amb el QGIS versió 3.2 "Bonn"

Malauradament no es farà cap curs avançat, tal i com s'havia previst, la coordinació de Barcelona Activa em diuen que si que es farà al primer trimestre del 2019.

Cordialment,

_______________________________________________
Barcelona mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona

_______________________________________________
Barcelona mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona