[Geoinquiets Barcelona] Curs gratuït de PyQGIS

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Geoinquiets Barcelona] Curs gratuït de PyQGIS

David Erill-2
Bona tarda,

El proper dilluns s'obriran les inscripcions per al curs gratuït de Programació en Python dins de QGIS (PyQGIS) que impartiré al Cibernarium de Barcelona Activa a principis de maig
Es tracta d'un curs gratuït de 16 hores, repartits en 4 sessions per la tarda.

Em permeto enviar-vos aquesta informació perquè les places són limitades i crec que algú del grup podria estar interessat. 
Si és així us convido a consultar l'enllaç per tenir informació detallada de les dates, temari i inscripcions:

Salutacions

_______________________________________________
Barcelona mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona