[Geoinquiets Barcelona] Crowdfunding per millorar les etiquetes de QGIS

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Geoinquiets Barcelona] Crowdfunding per millorar les etiquetes de QGIS

Carlos López PSIG
Hola a tots,
estem fent algunes millores a QGIS que cal finançar i ho comento per aquí per si algú s'anima o coneix algú o alguna empresa o administració que vulgui participar.

https://github.com/qgis/QGIS-Enhancement-Proposals/issues/63

We are looking for funders for a minimum of 1k €.
The total amount is 18k € for this new feature.Teniu llibertat per fer difusió d'aquest missatge.

Salutacions i bones vacances,


_______________________________________________
Barcelona mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona