[Geoinquiets Barcelona] Apunteu-vos a redactar l'article

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Geoinquiets Barcelona] Apunteu-vos a redactar l'article

Raf Roset
Bon dia a tots,

ja fa temps vam anunciar que haviem començat la redacció d'un petit article que volia ser alhora un text divulgatiu sobre la geoinformació i una presentació de geoinquiets, i el moment ha arribat de presentar-vos el primer esborrany de l'article.

Veureu que al costat de cada títol hi ha el nom de l'editor responsable: llegiu-vos l'article, i feu-hi aportacions, esmenes, correccions i observacions tantes com volgueu. Envieu-les a cada editor de cada capítol com un correu privat, i comencem una col·laboració que al final ens ha de permetre tenir un text consolidat fet col·laborativament entre tots.

Títol: La societat de la geoinformació.

Capítols:

0. La societat de la geoinformació.

1. Dades, coordenades i geodades.  Raf

2. Informació, coneixement i daus de brou.  Ernest 

3. Saber per decidir, saber per millorar.  Joaquim

4. El món connectat: què podem esperar demà.  Marc


Aquest és l'enllaç al document:
https://docs.google.com/document/d/1EYDSKLlj8XVzjlwSlKf9vWF22eO_qYz1C4L_L7BgofY/edit?hl=ca&authkey=CNPw7oEE

Esperem les contribucions de tots !!!!

Raf
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Geoinquiets Barcelona] Re: Apunteu-vos a redactar l'article

Raf Roset
Cap de vosaltres té res per afegir al capìtol 1 ? M'extranya.....

Raf

2011/2/14 Raf Roset <[hidden email]>
Bon dia a tots,

ja fa temps vam anunciar que haviem començat la redacció d'un petit article que volia ser alhora un text divulgatiu sobre la geoinformació i una presentació de geoinquiets, i el moment ha arribat de presentar-vos el primer esborrany de l'article.

Veureu que al costat de cada títol hi ha el nom de l'editor responsable: llegiu-vos l'article, i feu-hi aportacions, esmenes, correccions i observacions tantes com volgueu. Envieu-les a cada editor de cada capítol com un correu privat, i comencem una col·laboració que al final ens ha de permetre tenir un text consolidat fet col·laborativament entre tots.

Títol: La societat de la geoinformació.

Capítols:

0. La societat de la geoinformació.

1. Dades, coordenades i geodades.  Raf

2. Informació, coneixement i daus de brou.  Ernest 

3. Saber per decidir, saber per millorar.  Joaquim

4. El món connectat: què podem esperar demà.  Marc


Aquest és l'enllaç al document:
https://docs.google.com/document/d/1EYDSKLlj8XVzjlwSlKf9vWF22eO_qYz1C4L_L7BgofY/edit?hl=ca&authkey=CNPw7oEE

Esperem les contribucions de tots !!!!

Raf