[Geoinquiets Barcelona] Androgeoid. Bloc sobre android

classic Classic list List threaded Threaded
3 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Geoinquiets Barcelona] Androgeoid. Bloc sobre android

Laura Roman
http://androgeoid.com/
 Aquest és un bloc que fa temps que segueixo sobre aplicacions geogràfiques d'android, fill del bloc Free Geography tools, http://freegeographytools.com/


Laura
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [Geoinquiets Barcelona] Androgeoid. Bloc sobre android

Raf Roset
He compartit amb edició per a tothom que conegui l'enllaç un arxiu OPML amb els feeds RSS d'una pila de blogs sobre "mapes".
Per si algú fa servir lector de RSS i el vol afegir (lector RSS ara ja sona "viejuno"). Si algú el vol incrementar benvingut.
https://docs.google.com/Doc?docid=0AUQXhTTeW5kbZGRnc204NGJfMGQ3N2JxZGRm&hl=ca&authkey=CL_diP4I

Raf

2011/1/31 Laura Roman <[hidden email]>
http://androgeoid.com/
 Aquest és un bloc que fa temps que segueixo sobre aplicacions geogràfiques d'android, fill del bloc Free Geography tools, http://freegeographytools.com/


Laura

_______________________________________________
Barcelona mailing list
[hidden email]
http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona


Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [Geoinquiets Barcelona] Androgeoid. Bloc sobre android

asantiago
Hola,
recordeu al blog es poden crear "pagines" (no un post, sino una pagina com el "about") amb els links que volguem.


2011/2/2 Raf Roset <[hidden email]>
He compartit amb edició per a tothom que conegui l'enllaç un arxiu OPML amb els feeds RSS d'una pila de blogs sobre "mapes".
Per si algú fa servir lector de RSS i el vol afegir (lector RSS ara ja sona "viejuno"). Si algú el vol incrementar benvingut.
https://docs.google.com/Doc?docid=0AUQXhTTeW5kbZGRnc204NGJfMGQ3N2JxZGRm&hl=ca&authkey=CL_diP4I

Raf

2011/1/31 Laura Roman <[hidden email]>
http://androgeoid.com/
 Aquest és un bloc que fa temps que segueixo sobre aplicacions geogràfiques d'android, fill del bloc Free Geography tools, http://freegeographytools.com/


Laura

_______________________________________________
Barcelona mailing list
[hidden email]
http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona_______________________________________________
Barcelona mailing list
[hidden email]
http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona
--
|----------------------------------------------------------------
| Blog: http://www.acuriousanimal.com/blog
|----------------------------------------------------------------
| A crazy mix site: http://www.astracanada.net
| Old Virtual Globe project:http://theballoonproject.blogspot.com
|----------------------------------------------------------------
|   _      __                           
|  /_)    (_ ` _   _  _)_ o  _   _   _  
| / /  o .__) (_( ) ) (_  ( (_( (_( (_) 
|                                 _)    
|----------------------------------------------------------------