[Geoinquiets Barcelona] Allò de l'ego

classic Classic list List threaded Threaded
3 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Geoinquiets Barcelona] Allò de l'ego

Ruiz Almar, Ernest

Bon dia,

 

Perdoneu que em faci protagonista avui, però no puc estar-me. En fa il·lusió.

Un article que vaig començar ara fa un any i que ara han publicat a Geofocus i que parla de les coses que també parlem aquí. Escrit per un geògraf per als geògrafs.

 

http://geofocus.rediris.es/principal.html

 

o

 

http://geofocus.rediris.es/2010/Articulo12_2010.pdf

 

Ernest

 

PS: I ara em poso amb l’article compartit. Estic recollint les ultimes dades pel tema dades, info., coneixement, saviesa.

 

 

 

 

 

 La informació inclosa en aquest correu electrònic és CONFIDENCIAL, i és per a ús exclusiu del destinatari. Si vostè llegeix aquest missatge i no n'és el destinatari, li informem que està totalment prohibida la divulgació, distribució o reproducció d'aquesta comunicació, i li demanem que ens ho notifiqui i ens retorni aquest missatge, i a més que l'esborri. Gràcies.

Abans d'imprimir aquest e-mail pensi en el medi ambient.

La información incluida en este correo electrónico es CONFIDENCIAL, siendo para uso exclusivo del destinatario. Si Vd. lee este mensaje y no es el destinatario, le informamos de que está totalmente prohibida la divulgación, distribución o reproducción de este comunicado y le agradeceríamos lo notificara y lo devolviera a la dirección arriba indicada, borrando el mensaje original. Gracias.

Antes de imprimir este e-mail piense en el medio ambiente.

This email and the information within are CONFIDENTIAL and it is intended exclusively for the addressee. If this message has been received in error, you are not entitled to use, disclose, distribute copy or rely on this email in any way. Please notify us immediately by email and delete it from your system.

Please consider the environment before printing this email.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [Geoinquiets Barcelona] Allò de l'ego

Raf Roset
Molt interessant !

Dos apunts breus:
1) l'exemple clàssic que no menciones: TomTom Map Share. Et venen el mapa navegable i les actualitzacions anuals, però no et desconten res ni et reconeixen la feina que fas quan els subministres voluntàriament edicions i canvis. I TomTom s'estalvia feina que reparteix en forma de dividends entre els accionistes. Resultat net: les contribucions dels usuaris han baixat ja que se senten enganyats.
2) Entre les motivacions dels usuaris hi ha també el poder fer allò que els productors tradcionals no fan, ja sigui per lentitud (les administracions) com per criteris econòmics (les empreses privades). Arribar on els altres no arriben, ocupar nínxols buits. Aquí tant les administracions com les empreses privades estan badant, ja que són sectors molt específics on podrien desenvolupar activitat, i per tant mal que bé generar ingressos (directes, o indirectament per estalvi). 

Raf2011/2/15 Ruiz Almar, Ernest <[hidden email]>

Bon dia,

 

Perdoneu que em faci protagonista avui, però no puc estar-me. En fa il·lusió.

Un article que vaig començar ara fa un any i que ara han publicat a Geofocus i que parla de les coses que també parlem aquí. Escrit per un geògraf per als geògrafs.

 

http://geofocus.rediris.es/principal.html

 

o

 

http://geofocus.rediris.es/2010/Articulo12_2010.pdf

 

Ernest

 

PS: I ara em poso amb l’article compartit. Estic recollint les ultimes dades pel tema dades, info., coneixement, saviesa.

 

 

 

 

 

 La informació inclosa en aquest correu electrònic és CONFIDENCIAL, i és per a ús exclusiu del destinatari. Si vostè llegeix aquest missatge i no n'és el destinatari, li informem que està totalment prohibida la divulgació, distribució o reproducció d'aquesta comunicació, i li demanem que ens ho notifiqui i ens retorni aquest missatge, i a més que l'esborri. Gràcies.

Abans d'imprimir aquest e-mail pensi en el medi ambient.

La información incluida en este correo electrónico es CONFIDENCIAL, siendo para uso exclusivo del destinatario. Si Vd. lee este mensaje y no es el destinatario, le informamos de que está totalmente prohibida la divulgación, distribución o reproducción de este comunicado y le agradeceríamos lo notificara y lo devolviera a la dirección arriba indicada, borrando el mensaje original. Gracias.

Antes de imprimir este e-mail piense en el medio ambiente.

This email and the information within are CONFIDENTIAL and it is intended exclusively for the addressee. If this message has been received in error, you are not entitled to use, disclose, distribute copy or rely on this email in any way. Please notify us immediately by email and delete it from your system.

Please consider the environment before printing this email.

_______________________________________________
Barcelona mailing list
[hidden email]
http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona


Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

RE: [Geoinquiets Barcelona] Allò de l'ego

Ruiz Almar, Ernest

Gràcies pels comentaris i observacions. M’ho apunto.

 

E.

 


De: [hidden email] [mailto:[hidden email]] En nombre de Raf Roset
Enviado el: martes, 15 de febrero de 2011 12:24
Para: Geoinquiets Barcelona
Asunto: Re: [Geoinquiets Barcelona] Allò de l'ego

 

Molt interessant !

Dos apunts breus:
1) l'exemple clàssic que no menciones: TomTom Map Share. Et venen el mapa navegable i les actualitzacions anuals, però no et desconten res ni et reconeixen la feina que fas quan els subministres voluntàriament edicions i canvis. I TomTom s'estalvia feina que reparteix en forma de dividends entre els accionistes. Resultat net: les contribucions dels usuaris han baixat ja que se senten enganyats.
2) Entre les motivacions dels usuaris hi ha també el poder fer allò que els productors tradcionals no fan, ja sigui per lentitud (les administracions) com per criteris econòmics (les empreses privades). Arribar on els altres no arriben, ocupar nínxols buits. Aquí tant les administracions com les empreses privades estan badant, ja que són sectors molt específics on podrien desenvolupar activitat, i per tant mal que bé generar ingressos (directes, o indirectament per estalvi). 

Raf


2011/2/15 Ruiz Almar, Ernest <[hidden email]>

Bon dia,

 

Perdoneu que em faci protagonista avui, però no puc estar-me. En fa il·lusió.

Un article que vaig començar ara fa un any i que ara han publicat a Geofocus i que parla de les coses que també parlem aquí. Escrit per un geògraf per als geògrafs.

 

http://geofocus.rediris.es/principal.html

 

o

 

http://geofocus.rediris.es/2010/Articulo12_2010.pdf

 

Ernest

 

PS: I ara em poso amb l’article compartit. Estic recollint les ultimes dades pel tema dades, info., coneixement, saviesa.

 

 

 

 

 

 

 


La informació inclosa en aquest correu electrònic és CONFIDENCIAL, i és per a ús exclusiu del destinatari. Si vostè llegeix aquest missatge i no n'és el destinatari, li informem que està totalment prohibida la divulgació, distribució o reproducció d'aquesta comunicació, i li demanem que ens ho notifiqui i ens retorni aquest missatge, i a més que l'esborri. Gràcies.

Abans d'imprimir aquest e-mail pensi en el medi ambient.

La información incluida en este correo electrónico es CONFIDENCIAL, siendo para uso exclusivo del destinatario. Si Vd. lee este mensaje y no es el destinatario, le informamos de que está totalmente prohibida la divulgación, distribución o reproducción de este comunicado y le agradeceríamos lo notificara y lo devolviera a la dirección arriba indicada, borrando el mensaje original. Gracias.

Antes de imprimir este e-mail piense en el medio ambiente.

This email and the information within are CONFIDENTIAL and it is intended exclusively for the addressee. If this message has been received in error, you are not entitled to use, disclose, distribute copy or rely on this email in any way. Please notify us immediately by email and delete it from your system.

Please consider the environment before printing this email.


_______________________________________________
Barcelona mailing list
[hidden email]
http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona

 La informació inclosa en aquest correu electrònic és CONFIDENCIAL, i és per a ús exclusiu del destinatari. Si vostè llegeix aquest missatge i no n'és el destinatari, li informem que està totalment prohibida la divulgació, distribució o reproducció d'aquesta comunicació, i li demanem que ens ho notifiqui i ens retorni aquest missatge, i a més que l'esborri. Gràcies.

Abans d'imprimir aquest e-mail pensi en el medi ambient.

La información incluida en este correo electrónico es CONFIDENCIAL, siendo para uso exclusivo del destinatario. Si Vd. lee este mensaje y no es el destinatario, le informamos de que está totalmente prohibida la divulgación, distribución o reproducción de este comunicado y le agradeceríamos lo notificara y lo devolviera a la dirección arriba indicada, borrando el mensaje original. Gracias.

Antes de imprimir este e-mail piense en el medio ambiente.

This email and the information within are CONFIDENTIAL and it is intended exclusively for the addressee. If this message has been received in error, you are not entitled to use, disclose, distribute copy or rely on this email in any way. Please notify us immediately by email and delete it from your system.

Please consider the environment before printing this email.