[Geoinquiets Barcelona] ACTIG

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Geoinquiets Barcelona] ACTIG

Miquel Pujol Garcia-4
Ha caigut la web d'Actig?
Ha habido un geoataquecibernético?
--------------------------------
Miquel Pujol Garcia
Brand Manager sitio™
Phone <a href="tel:607%2093%2086%2086" value="+34607938686" style="color:rgb(17,85,204)" target="_blank">+34607938686
--------------------------------

_______________________________________________
Barcelona mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [Geoinquiets Barcelona] ACTIG

Oscar Fonts-3
Hola,

Està controlat.
Tornarà a estar activa en breu (calculem 1-2 dies).

Slt.


El lun., 1 oct. 2018 a las 12:32, Miquel Pujol Garcia (<[hidden email]>) escribió:
Ha caigut la web d'Actig?
Ha habido un geoataquecibernético?
--------------------------------
Miquel Pujol Garcia
Brand Manager sitio™
Phone <a href="tel:607%2093%2086%2086" value="+34607938686" style="color:rgb(17,85,204)" target="_blank">+34607938686
--------------------------------
_______________________________________________
Barcelona mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona


--
Oscar Fonts
www.geomati.co

_______________________________________________
Barcelona mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona