[Geoinquiets Barcelona] 27 de Juliol --> Visita al Barcelona Drone Center de Moià.

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Geoinquiets Barcelona] 27 de Juliol --> Visita al Barcelona Drone Center de Moià.

Miquel Pujol Garcia-4
Geoinquiets i Geoinquietes,

El 27 de juliol, la seu del Vallès Oriental-Occidental de Col·legi d'Aparelladors
organitza una visita al Barcelona Drone Center. Preu 25€+IVA. Inscripcions a:
--------------------------------
Miquel Pujol Garcia
Brand Manager sitio™
Phone <a href="tel:607%2093%2086%2086" value="+34607938686" style="color:rgb(17,85,204)" target="_blank">+34607938686
--------------------------------

_______________________________________________
Barcelona mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [Geoinquiets Barcelona] 27 de Juliol --> Visita al Barcelona Drone Center de Moià.

Oscar Fonts-3
Hola,

Bien, en tenia ganes!
Hem intentat convidar als de CatUAV als Geoinquiets en més d'una ocasió, sense èxit...

He intentat inscriure-m'hi. I m'ha donat error en seleccionar pagament amb visa. Per si ho intenteu, potser millor indiqueu CCC.

Salut,

Oscar.


2018-06-25 11:05 GMT+02:00 Miquel Pujol Garcia <[hidden email]>:
Geoinquiets i Geoinquietes,

El 27 de juliol, la seu del Vallès Oriental-Occidental de Col·legi d'Aparelladors
organitza una visita al Barcelona Drone Center. Preu 25€+IVA. Inscripcions a:
--------------------------------
Miquel Pujol Garcia
Brand Manager sitio™
Phone <a href="tel:607%2093%2086%2086" value="+34607938686" style="color:rgb(17,85,204)" target="_blank">+34607938686
--------------------------------

_______________________________________________
Barcelona mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona--
Oscar Fonts
www.geomati.co

_______________________________________________
Barcelona mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona