[Geoinquiets Barcelona] 2019W08

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Geoinquiets Barcelona] 2019W08

Raf Roset
Darrer recull setmanal.

Els enllaços diaris de temes geo els podeu trobar a
- Ráfagas: la feina impressionant i constant de @xurxosanz https://geoinquiets.github.io/rafagas/archive.html


L'edició de Febrer de la revista Geospatal World (PDF) amb un seguit de visions sobre el futur geo dels principals actors del sector
https://twitter.com/DescartesLabs/status/1096110836509224960?s=19

Plànols detallats dels districtes de la ciutat de València fets de nou amb gust exquisit i estil art-deco per @thisismikehall, a la venda
https://shop.thisismikehall.com/collections/districts-of-valencia

Mapes radar de les condicions del gel serveixen d'ajuda als caçadora innuit per millorar els desplaçaments
https://www.cbc.ca/news/canada/north/hunters-radar-maps-ice-navigation-1.5018722

Realitat augmentada, natura, GPS i animals virtuals en una app per apropar els més joves a la vida salvatge d'una manera divertida i enriquidora
https://www.pocketpalsapp.com/?

El descens del 12% des del 2000 fins ara en l'àrea de boscos cremats ha generat menys emissions de metà, malgrat que aquests s'incrementen igualment per altres factors     
https://www.nasa.gov/feature/jpl/nasa-led-study-solves-a-methane-puzzle

Mapa que mostra les principals rutes comercials de l'alta edat mitjana, just després dels vikings i abans del domini mongol     
https://imgur.com/MsXaOdV

El primer dimecres de mes hi ha sessions en viu de cartografia, en streaming per Youtube, classes magistrals a càrrec de @pinakographos    
https://somethingaboutmaps.wordpress.com/2019/02/13/upcoming-live-events/

Cadastre solar de Lió: el mapa de l'aprofitament solar, fotovoltaic o tèrmic, de les cobertes dels edificis, que també té una versió per mòbil    
https://www.grandlyon.com/services/connaitre-ensoleillement-toit.html

"Command line cartography" una introducció breu a les opcions per manipular dades geo de Mapshaper des de la consola   
https://moriartynaps.org/command-carto-part-one/

L'atles col·laboratiu del canvi per veure com evoluciona el món geogràficament a escala global i també local, gràcies @jsenag   
https://mapstory.org/

El clima de les ciutats dels USA es desplaçarà centenars de quilòmetres en una generació amb les emissions actuals    
https://www.umces.edu/futureurbanclimates

Informació actualizada del cost de la vida, indicadors de vivenda, salut, contaminació i altres proporcionada pels usuaris de tot el món    
https://www.numbeo.com/cost-of-living/

Google Earth, Google SketchUp and GIS software; An Interoperable Work Flow for Generating Elevation Data
https://www.preprints.org/manuscript/201901.0302/v1

Cercador de vols barats imminents amb visualització sobre el mapa per escapar del despatx ara mateix   
https://greatescape.co/

La versió 2019 del mapa de cables submarins arreu del món, ara amb zoom interactiu   
https://submarine-cable-map-2019.telegeography.com/

Mapping the Oceans: How cartographers saw the world in the Age of Discovery   
https://www.laphamsquarterly.org/roundtable/mapping-oceans

El paper central de la Xina en el nou ordre euroasiàtic a partir dels projectes geoestratègics i les infraestructure construïdes i previstes      
https://www.aspeniaonline.it/la-cina-e-il-nuovo-ordine-euro-asiatico/

Planificador de viatges d'época basat en el contingut del Green Book, la guia d'hotels, bars i restaurants per a negres als USA quan la segregació   
https://publicdomain.nypl.org/greenbook-map/trip.html

Un assaig fotogràfic online, presentat també com un llibre en diversos formats, amb les millors imatges de la Terra seleccionades per la NASA     
https://earthobservatory.nasa.gov/features/earth-book-2019

"Playa Burbuja, un viaje al reino de los señores del ladrillo" recull i documenta la història de la corrupció i els abusos de l'urbanisme al Mediterrani     
https://datadista.com/

Raf


_______________________________________________
Barcelona mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona