GIS-kurs i håndtering av tidsserie og fjernmålings data (Sentinel/MODIS) i GRASS GIS (inkludert skripting i Python), på Studenterhytta i Oslo 24.09.2018: ledige plasser

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
SBL
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

GIS-kurs i håndtering av tidsserie og fjernmålings data (Sentinel/MODIS) i GRASS GIS (inkludert skripting i Python), på Studenterhytta i Oslo 24.09.2018: ledige plasser

SBL

Hei,

 

Det er noen ledige plasser igjen på et intenst tre dager GIS-kurs i håndtering av tidsserie og fjernmålings data (Sentinel/MODIS) i GRASS GIS (inkludert skripting i Python), på Studenterhytta i Oslo 24.09.2018 - 27.09.2018.

 

Lærere er Martin Landa (CTU Praha) og Luca Delucchi (Fondazione Edmund Mach), som er dyktige utviklere og brukere fra det internasjonale OSGeo miljøet.

 

Kurset er mest rettet mot bruk av GIS og fjernmåling i anvendt økologi (men de tekniske ferdighetene kan også brukes i andre fagfelt) og støttes av International Research School in Applied Ecology (IRSAE).

Den koster 3900 NOK for deltakere med tilknytning til IRSAE og 4900 NOK for deltakere uten tilknytning til IRSAE.

Kostnadene dekker også overnatting og mat (frokost, lunsj og middag) på Studenterhytta.

 

Mer info om kurset finnes her:

http://training.gismentors.eu/grass-gis-irsae-winter-course-2018/

Påmelding her:

https://goo.gl/forms/yUyIEbUUoab4B04l1

 

Beste hilsener,

Stefan


_______________________________________________
qgis-no-user mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-no-user