Fwd: Kallelse till årsmöte i QGIS Sverige

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Fwd: Kallelse till årsmöte i QGIS Sverige

QGIS Sverige
Hej!
Skickar kallelsen här också förutom medlemslistan.

Hej!

Den 29 april klockan 13.30 har QGIS Sverige årsmöte. Denna gång kommer det att bli ett webbmöte. Vi tänker använda verktyget Zoom. Det är bra om man i förväg installerar appen som hör till. I den finns funktioner som vi vill kunna använda, t.ex. röstning. En röst per medlem, organisation såväl som privat. Motioner till årsmötet ska komma in till styrelsen senast två veckor före mötet. Stadgar, protokoll mm. hittas via hemsidan.

http://www.qgis.se/om-foreningen/

Dagordning bifogas. Detta meddelande skickas till de som står som kontakter i vår medlemslista. Ska det till någon annan, vidarebeordra gärna och meddela även oss så vi kan ändra till kommande utskick.

Anslutningsdetaljer:

Fredrik Lindberg is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

 

Topic: Årsmöte QGIS Sverige

Time: Apr 29, 2020 02:30 PM Amsterdam, Berlin, Rome, Stockholm, Vienna

 

Join Zoom Meeting

https://gu-se.zoom.us/j/300299899

 

Meeting ID: 300 299 899

 

One tap mobile

+46850539728,,300299899# Sweden

+46844682488,,300299899# Sweden

 

Dial by your location

        +46 850 539 728 Sweden

        +46 8 4468 2488 Sweden

        +46 8 5052 0017 Sweden


Hälsningar
Styrelsen QGIS Sverige
--
___________________
QGIS Sverige är en förening som syftar till att främja användning och utveckling av det fria GIS-programmet QGIS i Sverige.
Läs mer på qgis.se


--
___________________
QGIS Sverige är en förening som syftar till att främja användning och utveckling av det fria GIS-programmet QGIS i Sverige.
Läs mer på qgis.se

_______________________________________________
qgis-se-user mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-se-user

=?UTF-8?Q?Dagordning_QGIS_sveriges_=C3=A5rsm=C3=B6te_2020=2Edocx=2Epdf?= (48K) Download Attachment