Findeosmero, Nord o Sud? (era Re: [Geoinquiets Barcelona] geoinquiets itinerant)

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Findeosmero, Nord o Sud? (era Re: [Geoinquiets Barcelona] geoinquiets itinerant)

Oscar Fonts
Per mi cap problema.

Però abans tenim pendent una OSM-MappingPartyFinde i dues propostes
d'emplaçament: Ripollès / Conca de Barberà.

Caldria organitzar-ho amb temps, veure si hi ha quòrum, extendre-ho a
la llista d'OSMeros...

Jaume, Vitor, per què no feu 5 cts. de les condicions de contorn de
cada proposta (preus, les dates que us van bé, recursos, activitats),
i doodlegem?

Slt.2011/2/28 Raf Roset <[hidden email]>:
> Un parell d'idees al vol, amb esperit descentralitzador....
>
> Algú s'animaria a participar (organitzar?) un GiGISsabte ? O sigui un
> GISsabte a Girona ?
> I potser un VicGISsabte (did you say BigGISsabte?) ?
>
> Raf