FW: QGIS conference, hackfest and workshops

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
SBL
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

FW: QGIS conference, hackfest and workshops

SBL

Til orientering.

Kanskje av interesse for flere? Det er i hvert fall masse spennede program og København er jo ikke så langt unna…

 

Mvh

Stefan

 

From: Lene Fischer
Sent: lørdag 3. juni 2017 22.31
Subject: QGIS conference, hackfest and workshops

 

Hej QGIS Norge,

 

I begyndelsen af august er der international konference, hackfest og workshops i Nødebo – Danmark.

 

Vi håber selvfølgelig at der kommer mange deltagere – også fra Norge.

Der er stadig mulighed for at komme med forslag til preæsenationer.

Læs mere på https://qgis2017.wordpress.com/

 

Med venlig hilsen

 

 

Lene Fischer

Lektor

 

Københavns Universitet

Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet

Skovskolen

Nødebovej 77a

3480 Fredensborg 


_______________________________________________
qgis-no-user mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-no-user