FW: Inbjudan QGIS Sverige

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
SBL
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

FW: Inbjudan QGIS Sverige

SBL

Til orientering…

 

From: Nordic [mailto:[hidden email]] On Behalf Of Karl Magnus Jönsson
Sent: torsdag 9. mars 2017 11.00
To: [hidden email]; [hidden email]; 'Antonio Armas Diaz' <[hidden email]>; [hidden email]
Subject: [Nordic] Inbjudan QGIS Sverige

 

Hej!
Nu är inbjudan klar och det går bra att anmäla sig till vår träff i Göteborg den 25-26 april. Programmet är också i princip klart och innehåller förutom årsmöte många intressanta QGIS-föredrag. I år har vi bjudit in Andreas Neumann som är kassör i Qgis-projektets styrelse. Han kommer bland annat att tala om projektets organisation och finansiering av projektet samt statusen för nya Qgis 3.0.

 

Inbjudan

 

Anmälan

 

Välkomna

 

Karl-Magnus Jönsson

Ordförande QGIS Sverige

 


_______________________________________________
qgis-no-user mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-no-user

ATT00001.txt (190 bytes) Download Attachment