FOSS4G-NOR, Torsdag, 31.08.2017 i Oslo

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
SBL
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

FOSS4G-NOR, Torsdag, 31.08.2017 i Oslo

SBL
Hei,

Torsdag, 31.08.2017 er det FOSS4G-NOR konferanse på Aker Brygge, Oslo. Konferansen har mottoen: “Entusiastiske teknologer samles for å prate om åpenhet”. Der blir det flere innlegg på QGIS og andre spennende åpen kildekode prosjekter.


Programm og påmelding finnes på http://foss4g.no


Mvh

Stefan


_______________________________________________
qgis-no-user mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-no-user