[Dutch] zo 15 jan 2017 OSGeo.nl+OSM-NL Nieuwjaarsborrel

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Dutch] zo 15 jan 2017 OSGeo.nl+OSM-NL Nieuwjaarsborrel

Just van den Broecke
Beste Mensen,

Frank herinnerde ons al: op zondag 15 jan 2015, 15:00 de traditionele
OSGeo.nl+OSM-NL Nieuwjaarsborrel in cafe Dudok, Hilversum. Presentaties
starten 15:30.

Geef je op via de OSGeo.nl Meetup:
https://www.meetup.com/OSGeoNL/events/236355283

Laat daar ook weten:
- of je iets wilt presenteren
- of je blijft eten (eigen kosten)

Hartelijke groet,

--Just

_______________________________________________
Dutch mailing list
[hidden email]
http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/dutch