[Dutch] verslag bestuursvergadering osgeo.nl

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Dutch] verslag bestuursvergadering osgeo.nl

Gert-Jan

hallo osgeo-lijsters,

 

Het OSGeo.nl bestuur vergaderde 12 april jl.

Wat we bespraken vind je hier: https://wiki.osgeo.org/wiki/Nederland/bijeenkomsten/bestuur-35

 

Onze volgende bestuursmeeting is op 11 mei a.s.

 

 

Groet!

 

 

Gert-Jan

 

Gert-Jan van der Weijden

Stichting OSGeo.nl

 


_______________________________________________
Dutch mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/dutch