[Dutch] uitnodiging: A.s maandagavond IRC-chat over de OSGeo.nl dag op de Geobuzz

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Dutch] uitnodiging: A.s maandagavond IRC-chat over de OSGeo.nl dag op de Geobuzz

Gert-Jan

Hallo lijst,

 

 

Na rijp beraad in het OSGeo.nl bestuur (en geholpen door een mooi aanbod vanuit GeoBuzz) hebben we besloten ook dit jaar ons als OSGeo.nl met een eigen programma op de GeoBuzz te manifesteren.

 

Met de kennis van 4 voorgaande OSGeo.nl dagen hebben we al een soort van draaiboek gemaakt.

Zie daarvoor https://wiki.osgeo.org/wiki/OSGeo.nl_dag_2016#Dienstregeling

 

Uiteraard hebben we mensen nodig om dit alles uit te voeren, zowel de invulling van het programma, als de organisatie er om heen (jullie dachten toch niet dat het OSGeo-bestuur dat allemaal doet!)

 

Aanstaande maandagavond om 20.30 hebben we een "open chat" (via IRC) waar we de genoemde ruwbouw door willen lopen, en kijken wie welk taakje op zich kan nemen.

 

Chat? IRC? Klinkt ouderwets, is het ook, maar je hoeft er tenminste niet eerst een account voor aan te maken.

Gewoon met je browser naar http://webchat.freenode.net/?channels=osgeonl , een username kiezen en je kunt tegen elkaar aan typen.

 

 

Graag tot aanstaande maandagavond,

 

 

Gert-Jan


_______________________________________________
Dutch mailing list
[hidden email]
http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/dutch