[Dutch] tip: ideeën voor open data estafette - Cultureel erfgoed t/m 10 juni indienen

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Dutch] tip: ideeën voor open data estafette - Cultureel erfgoed t/m 10 juni indienen

Gert-Jan

hallo lijst,

 

Tot en met 10 juni kun je nog ideeën indienen voor de open data estafette - cultureel erfgoed die op 22 juni in Rotterdam plaat heeft.

(http://doorbraakmetopendata.nl/index.php/estafettes/detail/open-data-estafette-cultureel-erfgoed)

 

Gezien de enorme opkomst bij de dag over open historische web cartografie (vorig jaar september; https://osgeo.nl/2015/12/verslag-histwebcart-2015/) gok in dat er in deze lijst wel wat creatieve inbreng kan zitten.

 

 

 

groet,

 

Gert-Jan


_______________________________________________
Dutch mailing list
[hidden email]
http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/dutch