[Dutch] pictogram 'Bevraag de geselecteerde kaart laag' zichtbaar maken in GeoExplorer kaart

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Dutch] pictogram 'Bevraag de geselecteerde kaart laag' zichtbaar maken in GeoExplorer kaart

Rini van de Laar

Hallo,

 

Op welke manier kan ik het pictogram  (en dus de functie) 'Bevraag de geselecteerde kaart laag' in een GeoExplorer kaart beschikbaar maken?

 

 

Bij het maken van een kaart via GeoServer / GeoExplorer kan ik alle andere pictogrammen zichtbaar maken.

Zoals:

-        Layer

-        Verschuif kaart

-        Inzoomen

-        Uitzoomen

Etc.

 

Echter het pictogram 'Bevraag de geselecteerde kaart laag' staat niet in de lijst als je een kaart exporteert.

 

 

 

 

Hoe kan ik dit pictogram   toevoegen???

 

Mvg,

 

Rini

 


_______________________________________________
Dutch mailing list
[hidden email]
http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/dutch