[Dutch] osgeo codesprint local event

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Dutch] osgeo codesprint local event

Paul van Genuchten
In de week van 13-17 mei vindt de OsGeo community code Sprint plaats, dit jaar in Minnesota (https://www.osgeo.org/events/osgeo-community-sprint-2019/). Voor diegenen, like me, die niet in de gelegenheid zijn dit event bij te wonen organiseren Jorge en Just een mini-code-sprint in het kantoor van GeoCat (Veenderweg 13, Bennekom) op woensdag 15 en donderdag 16 mei. Het thema van de code sprint is Quality-of-service, maar als je liever je eigen thema inbrengt, dat is ook prima. Er zal gewerkt worden aan de projecten GeoHealthCheck, PyGeoApi, QGIS, GeoNetwork. Laat even weten aan mij (en/of de mailinglist) als je langs komt. 
_______________________________________________
Dutch mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/dutch