[Dutch] geGIS ronde tafel event

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Dutch] geGIS ronde tafel event

Dirk Frigne
Beste nederlandstalige collega's,

Even voorstellen,

Mijn naam is Dirk Frigne (http://www.frigne.be) en ben reeds meer dan 15
jaar actief in GIS software ontwikkeling.
Ik heb 15 jaar geleden een bedrijf opgericht rond software engineering, en
vandaag zijn we met 12 gelijkgestemde zielen.
Bijna alle projecten die we uitvoeren zijn voor overheidsadministraties.

In mijn vrije tijd ben ik secretaris bij Flagis (http://www.flagis.be). Dat
is een organisatie van vrijwilligers die zich inzetten voor het gebruik en
promotie van GIS in België (zoals GIN in Nederland?)

Ikzelf ben steeds vrij technisch bij projecten betrokken geweest, maar de
laatste 2 jaar houd ik me voornamelijk bezig met ons bedrijf verder uit te
bouwen als one stop shop voor open source GIS oplossingen. Wij geloven er
namelijk sterk in dat op open source gebaseerde oplossingen een volwaardig
alternatief vormen voor proprietary systemen.

Eén van de ontwikkelingen waar ik aan heb meegewerkt is geGIS
(http://www.gegis.org) , een open source generieke e-loketten generator.  De
vraag kwam vanuit de Vlaamse overheid.
De kracht van het systeem zit hem voornamelijk
- in het feit dat het volledig in een browser omgeving draait (AJAX/DOJO)
- het systeem over geavanceerde editeermogelijkheden beschikt
- heel wat functionaliteit beschikbaar wordt gesteld enkel door
configuratiebestanden in te vullen.

Aangezien op het ogenblik van het project editeren over het web (nog) niet
bestond hebben we voor dit gedeelte een eigen technologie ontwikkeld - MAJAS
(http://majas.dfc.be) .

Ik ben sinds vorig jaar bezig om regelmatig user bijeenkomsten te
organiseren met verschillende geïnteresseerde partijen (geGIS ronde tafel).
De volgende bijeenkomst gaat nu vrijdag door in Brussel (taal: nederlands).
We zijn ondertussen aangegroeid tot een groep van een 20 tal administraties,
privé bedrijven en nutsbedrijven.

De vorige meeting die in oktober 2007 doorging hebben we beslist om ons aan
te sluiten bij OSGeo.

Wim De Haas gaf aan dat het misschien niet onverstandig zou zijn om niet
zozeer een 'landengroep' maar een 'talengroep' op te zetten, vandaar dat ik
me heb ingeschreven op de 'Dutch' mailinglist en dat ik jullie (beter laat
dan nooit -?) uitnodiging naar onze bijeenkomst.

Ik beloof jullie via deze weg op de hoogte te houden van wat er in België op
vlak van OSGeo gebeurt , en zal jullie via deze weg zeker op de hoogte
houden van een volgend event.

By the way, the geGIS community beschikt zelf ook over een
(nederlandstalige) mailinglist: [hidden email] en [hidden email].

Ik hoop dat we (de gebruikers die ik vertegenwoordig en ikzelf) een
interessante aanwinst vormen voor de nederlandstalige OSGeo gemeenschap.

PS. Wie geïnteresseerd is in onze ronde tafel bijeenkomst en zich toch nog
kan vrijmaken:

Phoenix-gebouw,Koning Albert II-laan 19 bus 12, 1210 Brussel
Het event gaat door van 13 tot 16:00.
Toegang is gratis, registratie is verplicht en kan via e-mail naar
[hidden email]

De agenda:

- goedkeuring verslag vorige rondetafelgesprek
- stand van zaken mbt actiepunten
- content vernieuwde website
- sponsorship gegis.org
- varia puntjes
 

Met vriendelijke groeten
Dirk Frigne
 
http://www.gegis.org 
http://majas.dfc.be 
http://www.flagis.be
http://www.frigne.be