[Dutch] foss4g lokatie?

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Dutch] foss4g lokatie?

Raymond Nijssen
Was even zoeken want staat niet op foss4g.nl, maar volgens mij is het hier:


Faculteit Almere

Bezoekadres:
Stadhuisstraat 18 (ingang in de winkelstraat)
1315 HC Almere

https://www.aereshogeschool.nl/contact


Groet,
Raymond

_______________________________________________
Dutch mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/dutch