[Dutch] een te brave osgeo.nl dag? creatieve geesten gezocht!

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Dutch] een te brave osgeo.nl dag? creatieve geesten gezocht!

Gert-Jan

Hi folks,

 

Zoals jullie wellicht al weten:

- is het programma voor de osgeo.nl dag rond: (https://osgeo.nl/2016/10/22-november-5e-osgeo-nl-dag-op-een-rij/, met mogelijk nog een omwisseling van Klaas & Jan-Willem)

- worden jullie van harte uitgenodigd om je aan te melden (via http://geobuzz.nl/inschrijven/)

- en is het handig wanneer je aan de workshop "versiebeheer met git & geogig" wilt deelnemen je dit alvast meldt met een mail aan [hidden email]

 

 

Zelf vind ik het allemaal nog iets te braaf. Ik mis een beetje het "Basecamp Bonn" effect (voor degenen die bij FOSS4G in Bonn waren).

Wat bij mij opkwam:

- de lightning talks omlijsten met vuurwerk (donderslagen, zevenklappers)??

- onze zaal volstorten met 40 kuub zand en in plaats van 120 gewone stoelen 90 strandstoelen bestellen

- de buitenwand van onze zaal (ruim 10 meter) voorzien van (statische) folie met ons logo (en dan liefst met draaiende wieken)

- enz

- etc

- vult u maar aan

 

Laat die rechter hersenhelft eens even op volle toeren draaien!

En dan mag iemand met een sterk ontwikkelde linker hersenhelft de plannen uitvoeren natuurlijk ;-)

 

 

groet,

 

GJ

 

 

 

Gert-Jan van der Weijden

Stichting OSGeo.nl

 

== Bezoek de 5e OSGeo.nl dag op 22 november op de GeoBuzz in Den Bosch ==

== En maak kennis  met open source software, de gebruikers en de makers! ==

== Zie www.osgeo.nl voor programma en aanmelden ==

 


_______________________________________________
Dutch mailing list
[hidden email]
http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/dutch