[Dutch] do 4 feb 2021 16:00-18:00 virtuele Borrel in Grote Geo Ruimte

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Dutch] do 4 feb 2021 16:00-18:00 virtuele Borrel in Grote Geo Ruimte

Just van den Broecke
Zie ook aankondiging op Meetup:
https://www.meetup.com/OSGeoNL/events/lgjwdsyccdbgb/

Zoals besproken op Nieuwjaarsborrel: do 4 feb 2021 16:00-18:00 algemene
"Open Geo" Borrel in Grote Geo Ruimte voor ieder.

Ga naar https://tiny.cc/geonl

We gebruiken de wonder.me omgeving.

We beginnen voorlopig a.s. donderdag en voorlopig wekelijks terugkerend
event op die tijd maar houdt agenda in de gaten.
Bijv op https://tv.osgeo.nl

Just
_______________________________________________
Dutch mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/dutch