[Dutch] do 30 April 2020 DGGS - 3D SPECIAL

Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Dutch] do 30 April 2020 DGGS - 3D SPECIAL

Just van den Broecke
A.s. do 30 April 2020 weer een DGGS Ep. 3. Dit keer Thema Uitzending: 3D!.

Kijk via https://tv.osgeo.nl  op de livestream op ons YouTube kanaal of
Twitch.tv/osgeonl. Chat mee.
Terugkijken kan ook op tv.osgeo.nl1, maar is vooral iets om live mee te
maken.

We zullen 3D (in NL) van meerdere kanten belichten. Zelfs met kritische
kanttekeningen.

Wie zijn er in de Show:

Hugo Ledoux - TU Delft 3D geoinformation research group - wat doet TU3D?
Mariëlle - “Marielle’s University” 3D leren
De Grote Geo Quiz - 3D Special - iedereen kan meedoen (via Kahoot).
Just van den Broecke - interview SpotInfo met Jan-Willem van Aalst -
maken Digital Twin heel NL
Niene Boeijen - Column over 3D (gaan we nog niet verklappen, maar zal
stof doen opwaaien)


Met vriendelijke groet,

--Just
_______________________________________________
Dutch mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/dutch