[Dutch] crs notaties 4326/lonlat

classic Classic list List threaded Threaded
4 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Dutch] crs notaties 4326/lonlat

Richard Duivenvoorde
Menschen,

Net een oefening gehad met een heel diverse groep van gps/gis/model
gebruikers.

Een van de uitdagingen was de uitwisseling van coordinaten: epsg:28992
of epsg:4326...

Maar een van de grootste uitdagingen was echter de uitwisseling van
latlon coordinaten in de graden/minuten/seconden vs decimale notatie.
En ik weet dat 't 'super easy' is om die twee in elkaar om te zetten.

Maar het is gewoon makkelijker als ik zou kunnen zeggen: die
"graden/minuten/seconden" die gebruikte zeemannen in de 17e eeuw, maar
'iedereen' gebruikt tegenwoordig decimale graden.... :-)

Maar voor ik dat ga beweren, zou ik dat graag even staven hier.
Zijn er argumenten te bedenken om toch die graden/minuten/seconden te
gebruiken? Of 'branches' waar dat nog keihard wordt geprefereerd?

Groet en alvast dank voor enige input,

Richard Duivenvoorde
_______________________________________________
Dutch mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/dutch
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [Dutch] crs notaties 4326/lonlat

Peter van Maastrigt
Hallo Richard

In de mijnbouw (exploratie) wordt nog gewerkt met latlon sec/min/gr naast decimaal.

Groeten,
Peter van Maastrigt

On Apr 10, 2017 8:44 AM, "Richard Duivenvoorde" <[hidden email]> wrote:
Menschen,

Net een oefening gehad met een heel diverse groep van gps/gis/model
gebruikers.

Een van de uitdagingen was de uitwisseling van coordinaten: epsg:28992
of epsg:4326...

Maar een van de grootste uitdagingen was echter de uitwisseling van
latlon coordinaten in de graden/minuten/seconden vs decimale notatie.
En ik weet dat 't 'super easy' is om die twee in elkaar om te zetten.

Maar het is gewoon makkelijker als ik zou kunnen zeggen: die
"graden/minuten/seconden" die gebruikte zeemannen in de 17e eeuw, maar
'iedereen' gebruikt tegenwoordig decimale graden.... :-)

Maar voor ik dat ga beweren, zou ik dat graag even staven hier.
Zijn er argumenten te bedenken om toch die graden/minuten/seconden te
gebruiken? Of 'branches' waar dat nog keihard wordt geprefereerd?

Groet en alvast dank voor enige input,

Richard Duivenvoorde
_______________________________________________
Dutch mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/dutch

_______________________________________________
Dutch mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/dutch
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [Dutch] crs notaties 4326/lonlat

Jan-Willem van Aalst
In reply to this post by Richard Duivenvoorde
Hoi,

Helaas, de graden/minuten/seconden worden nog steeds gebruikt. Kijk maar eens (bijgevoegd) in het Antenneregister van de Overheid, en het bestand Drijvende Markeringen (betonning) van Rijkswaterstaat, wordt elke twee weken bijgewerkt.

Ze voegen wel al kolommen toe met alternatieve notering, dus dat scheelt alweer.

Met hartelijke groet,

Jan-Willem van Aalst
[hidden email]
06-42746848
-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Dutch [mailto:[hidden email]] Namens Richard Duivenvoorde
Verzonden: maandag 10 april 2017 08:45
Aan: [hidden email]
Onderwerp: [Dutch] crs notaties 4326/lonlat

Menschen,

Net een oefening gehad met een heel diverse groep van gps/gis/model gebruikers.

Een van de uitdagingen was de uitwisseling van coordinaten: epsg:28992 of epsg:4326...

Maar een van de grootste uitdagingen was echter de uitwisseling van latlon coordinaten in de graden/minuten/seconden vs decimale notatie.
En ik weet dat 't 'super easy' is om die twee in elkaar om te zetten.

Maar het is gewoon makkelijker als ik zou kunnen zeggen: die "graden/minuten/seconden" die gebruikte zeemannen in de 17e eeuw, maar 'iedereen' gebruikt tegenwoordig decimale graden.... :-)

Maar voor ik dat ga beweren, zou ik dat graag even staven hier.
Zijn er argumenten te bedenken om toch die graden/minuten/seconden te gebruiken? Of 'branches' waar dat nog keihard wordt geprefereerd?

Groet en alvast dank voor enige input,

Richard Duivenvoorde
_______________________________________________
Dutch mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/dutch

_______________________________________________
Dutch mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/dutch

antennetotalen_september_2016-stukje.ods (444K) Download Attachment
170324_DNZ_002a_markeringen_drijvend-stukje.csv (576K) Download Attachment
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [Dutch] crs notaties 4326/lonlat

Erik
In reply to this post by Richard Duivenvoorde

Richard,

Naar aanleiding van de andere antwoorden op deze vraag zou je het iets anders kunnen formuleren: zeemannen in de 17e eeuw gebruikten die GMS-notatie, plus een aantal hedendaagse archaïsche instituten die om onduidelijke cq duistere redenen vasthouden aan de Gouden Eeuw notatie.

Dat duister past wel aardig bij de mijnbouw, maar waarom het antenneregister dit zou willen snap ik echt niet. Ik kan alleen hang naar het verleden of onkunde als serieuze argumenten bedenken.

Erik (ontaarde geodeet).Op 10-4-2017 om 08:44 schreef Richard Duivenvoorde:
Menschen,

Net een oefening gehad met een heel diverse groep van gps/gis/model
gebruikers.

Een van de uitdagingen was de uitwisseling van coordinaten: epsg:28992
of epsg:4326...

Maar een van de grootste uitdagingen was echter de uitwisseling van
latlon coordinaten in de graden/minuten/seconden vs decimale notatie.
En ik weet dat 't 'super easy' is om die twee in elkaar om te zetten.

Maar het is gewoon makkelijker als ik zou kunnen zeggen: die
"graden/minuten/seconden" die gebruikte zeemannen in de 17e eeuw, maar
'iedereen' gebruikt tegenwoordig decimale graden.... :-)

Maar voor ik dat ga beweren, zou ik dat graag even staven hier.
Zijn er argumenten te bedenken om toch die graden/minuten/seconden te
gebruiken? Of 'branches' waar dat nog keihard wordt geprefereerd?

Groet en alvast dank voor enige input,

Richard Duivenvoorde
_______________________________________________
Dutch mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/dutch

--
Erik Meerburg
Directeur Geo Academie
06 - 2816 7631
[hidden email]


Op 31 maart 2017 start de Vakopleiding GIS
Echt alles over GIS leren in 20 vrijdagen!

_______________________________________________
Dutch mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/dutch