[Dutch] bestuurswisselingen en een vacature

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Dutch] bestuurswisselingen en een vacature

Gert-Jan

hallo lijst,

 

Het nieuwe kabinet is er nog niet, maar het OSGeo.nl bestuur heeft wel een opfrisbeurt gehad.

Zie voor alle details onze webstek:

https://osgeo.nl/2017/04/bestuursverfrissingen-en-een-vacature/

 

 

Het waren wat mij betreft 4 fantastische voorzittersjaren!

 

 

groet,

 

Gert-Jan

 

Gert-Jan van der Weijden

Stichting OSGeo.nl

 


_______________________________________________
Dutch mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/dutch