[Dutch] Zelf met de BGT data werken in QGIS

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Dutch] Zelf met de BGT data werken in QGIS

Jan-Willem van Aalst

Hallo,

 

Voor wie snel een bruikbaar BGT beeld wil in QGIS, heb ik een QGIS BGT projectbestand gemaakt en daarover op QGIS.nl een artikeltje geschreven:

http://www.qgis.nl/2017/06/18/zelf-met-de-bgt-in-qgis-werken/

 

Je hebt dus wel PostGres en de NLExtract BGT PostGIS dump nodig. In het QGIS projectbestand eerst even je eigen Postgres-wachtwoord invullen. Als alles goed gaat, moet je ongeveer bijgevoegd beeld kunnen krijgen in QGIS.

 

Veel plezier ermee,

 

Met hartelijke groet,

 

Jan-Willem van Aalst

[hidden email]

06-42746848

 


_______________________________________________
Dutch mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/dutch

ZelfBGT1.png (322K) Download Attachment