[Dutch] Zelf 3D kaarten maken met QGIS3

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Dutch] Zelf 3D kaarten maken met QGIS3

Jan-Willem van Aalst

Beste allen,

 

Voor wie in weinig tijd een eerste 3D kaart in QGIS wil maken heb ik nu een artikeltje geschreven op www.qgis.nl.

Het kan in een paar minuten!

 

Met hartelijke groet,

 

Jan-Willem van Aalst

[hidden email]

06-42746848

 


_______________________________________________
Dutch mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/dutch