[Dutch] Welkom op geoforum.nl

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Dutch] Welkom op geoforum.nl

Just van den Broecke
Beste Mensen,

De aankondiging was al gedaan op de FOSS4GNL 11 juli:
we hebben een forum!

https://geoforum.nl

Kadaster/PDOK, WebMapper en OSGeo.nl hebben de krachten gebundeld om een
gezamelijk NL geo-forum op te richten. Daartoe is het reeds bestaande
PDOK Forum (nu plm 600 leden) hernoemd/uitgebreid. Omdat er al zoveel
versnippering in geo-land is, wilden we niet als OSGeo.nl een zoveelste
forum oprichten, maar gezamelijk optrekken. Andere redenen:

- plek geven voor Gebruikersgroepen (bijv GeoNetwork en QGIS)
- veel vragen overstijgen OSGeo.nl, zijn algemeen NL Geo (RD, basisregs)
- bijna allemaal zijn we met Basisregistraties en OGC Standaarden bezig
- de Dutch mailing lijst werd ouderwets/lineair/te algemeen gevonden
- instellen notificaties op maat, alleen waar je interesse in hebt
- een doorzoekbaar archief
- op de hoogte blijven van _alle_ geo-Events (zie Events)
- baas over eigen content (ipv LinkedIn, Meetup, Facebook, Google+ etc)
- Open Source: Forum draait op Discourse: https://www.discourse.org
- PDOK wilde al langer hun forum breder maken (niet alleen PDOK-zaken)
- hosting door Kadaster, dus betrouwbaar

En meer.

- Als je er nog niet op staat: registreer je vandaag nog!
- wil je een eigen Categorie, doe een verzoek onder Overig
- heb je nog vragen? Kan hier, maar liefst op GeoForum

Korte uitleg:
Het GeoForum kan aanvankelijk overweldigend overkomen, neem even de tijd
om e.e.a. door te nemen. In het kort is er de volgende classificatie:

- (hoofd)Categorie├źn (Datasets, Toepassingen, Standaarden etc)
- daarbinnen sub-Categorie├źn (Datasets/BAG, Toepassingen/QGIS etc)
- daarbinnen weer Topics, de feitelijke postings/threads/subjects
- je kunt "tags" geven aan een Topic

Zaken specifiek voor (Stichting) OSGeo.nl vind je onder de sub-Categorie
(Organisaties/OSGeo): https://geoforum.nl/c/organisaties/osgeo, bijv
verslagen bestuursvergaderingen, oproepen, jaarverslagen etc. Events als
FOSS4GNL staan onder Events: https://geoforum.nl/c/events .

Tot zover, deze lijst zal nog even bestaan, maar bij voorkeur zien we
jullie allen op het GeoForum!

Hartelijke groet, namens bestuur OSGeo.nl,

--Just van den Broecke
_______________________________________________
Dutch mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/dutch