[Dutch] Vooraankondiging mini-seminar RD en open source software

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Dutch] Vooraankondiging mini-seminar RD en open source software

Frank Steggink-2
Beste lijstgenoten,

Op donderdag 20 oktober a.s. is OSGeo.NL van plan om een mini-seminar te
houden over het gebruik van RD en andere coördinatenstelsels in open
source software.De directe aanleiding is de recente discussie over de
juiste definitie van EPSG:28992 (RD) op de mailinglist (zie [1]).

We hebben een programma weten samen te stellen met een aantal
interessante sprekers. Dit zijn:

  * Erik Meerburg, GeoAcademie: hij zal een opfriscursus geven over
    coördinatenstelsels. Wat is het verschil tussen projecties, datums,
    ellipsoides, e.d.?
  * Jan Hartmann, Universiteit van Amsterdam en Thomas Vermaut, Fryske
    Akademy: zij zullen vertellen over het georefereren van historische
    kaarten. Tegen welke uitdagingen zijn ze hierbij aangelopen?
  * Lennard Huisman, Kadaster: hij gaat de diepte in met de relatie
    tussen RD, ETRS89 en WGS84. Hoe vindt de bijhouding van deze
    stelsels plaats?
  * Edward Mac Gillavry: hij zal je de details bijbrengen over het
    configureren van o.a. Proj.4 in OSGeo-software. Hoe kun je zelf de
    juiste transformaties selecteren?

Aan het einde is er ruimte voor discussie en het behandelen van
uitgebreide vragen.

Het mini-seminar zal worden gehouden op donderdag 20 oktober, van 16:30
tot ca. 20:00 uur. De plaats van handeling is bekend van de jaarlijkse
OSGeo.NL / OSM.NL nieuwjaarsborrels, namelijk Café Dudok in Hilversum
[2], [3]. Deze bijeenkomst is niet alleen voor ontwikkelaars bedoeld,
maar juist ook voor gebruikers van GIS-software. Ook als je zelf (nog)
geen open source software gebruikt ben je van harte welkom!

Reserveer alvast deze datum in je agenda, want het belooft een zeer
interessante bijeenkomst te worden! Meer informatie, o.a. over hoe je je
kunt opgeven, volgt later. Ook voor de inwendige mens wordt gezorgd.

Met vriendelijke groet,

Frank Steggink

[1] http://lists.osgeo.org/pipermail/dutch/2016-August/001465.html

[2] http://www.cafedudok.com/

[3] RD-coördinaten: 140995.855, 471082.48

--
Steggink Geo-ICT
Frank Steggink
Smaragdplein 61
3523 ED  Utrecht
The Netherlands
+31 6 53 10 13 66
www.steggink.it
[hidden email]
KVK: 63767066


_______________________________________________
Dutch mailing list
[hidden email]
http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/dutch

frank.vcf (237 bytes) Download Attachment