[Dutch] Video livestream uit FOSSDEM Geospatial Devroom

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Dutch] Video livestream uit FOSSDEM Geospatial Devroom

Just van den Broecke
Beste Mensen,

Vandaag (zo 4.2.18 09:00-17:00) is de FOSSDEM in Brussel bezig. Voor de
thuisblijvers zijn er ook live video streams. Voor ons interessant is de
live stream uit de Geospatial devroom, de link hiernaar is:

https://live.fosdem.org/watch/aw1126.

Het Geospatial schedule staat hier:
https://fosdem.org/2018/schedule/track/geospatial/

Met vriendelijke groet,

--Just
_______________________________________________
Dutch mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/dutch