[Dutch] Verzoek vanuit Geonovum mbt "adoptie van OGC APIs in Nederland":

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Dutch] Verzoek vanuit Geonovum mbt "adoptie van OGC APIs in Nederland":

Just van den Broecke
Beste Mensen,

Verzoek vanuit Geonovum mbt "adoptie van OGC APIs in Nederland" (Enquête):

"Vanuit Geonovum proberen we te bekijken wat we kunnen doen om de
adoptie van OGC APIs in Nederland te bevorderen. Daarvoor hebben we een
enquête opgesteld om ervaringen/kennis van de nieuwe standaarden door
gebruikers en data aanbieders te peilen; het gaat erom dat we een eerste
beeld kunnen schetsen. Ik vroeg mij af of jij (vanuit jouw werk met
OSGeo dus) input zou kunnen geven rond dit thema, en of je mensen kent
die ook hun input zouden kunnen geven via de enquête.


De enquête is te vinden op:
https://www.geonovum.nl/over-geonovum/actueel/peiling-introductie-ogc-api?page=4


Groeten,

Gabriella Wiersma"
_______________________________________________
Dutch mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/dutch