[Dutch] Versterking progcie OSGeo.nl Dag op Geobuzz

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Dutch] Versterking progcie OSGeo.nl Dag op Geobuzz

Winifred Broeder

Beste Dutcher,


De voorbereiding van de OSGeo.nl Dag op de Geobuzz op 22 november is in volle gang. De organisatie zit echter  niet al te ruim in zijn vel. We zijn nu met z’n drieën, Paolo, Just en ik. We zouden daarom heel graag versterking uit de community krijgen, met name bij het realiseren van het programma.


Het programma van dit jaar draait om samenwerking in de Open Source Geo-wereld. Samenwerking tussen mensen, tussen organisaties en ook tussen applicaties. Het thema van de dag, Samenwerking Versnelt, is vrij afgeleid van het thema van de Geobuzz: Geo Versnelt.


Heb je zin om mee te doen met het invullen van een boeiend en leerzaam programma? Stuur dan een berichtje naar [hidden email]


We horen graag van je!

Winifred.

Winifred Broeder
Aelbrechtskolk 39
3025 HB Rotterdam
m. 06 1506 4940

_______________________________________________
Dutch mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/dutch