[Dutch] Verslag seminar "Open Historische Web Cartografie" van 25 sept

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Dutch] Verslag seminar "Open Historische Web Cartografie" van 25 sept

Just van den Broecke
Beste Mensen,

Op de valreep van het jaar: kort verslag van het OSGeo.nl/RCE/UvA
seminar "Open Historische Web Cartografie" gehouden op 25 sept 2015.

Met links naar presentaties:
http://osgeo.nl/2015/12/verslag-histwebcart-2015

Hartelijke groet,

--Just

_______________________________________________
Dutch mailing list
[hidden email]
http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/dutch